วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ภาพกิจกรรม พิธีเปิด กศน.เขาไม้แก้ว ณ อบต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

กศน.เขาไม้แก้ว
กศน.เขาไม้แก้วได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น
ตามพรารชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 มาตรา 18 ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก คือการใส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยน้น การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน
ซึ่งในการดำเนินงานการเปิด กศน..เขาไม้แก้ว ในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางละมุง ได้รับการสนับสนุนจาก นายจำเนียร กีทีปกูล นายกอบต.เขาไม้แก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.และเจ้าหน้าที่จากอบต.เขาไม้แก้ว เป็นอย่างดี
และกศน.เขาไม้แก้ว ได้ นางสาวบรรยาย ทิมธรรม พนักงานราชการ เป็น รักษาการหัวหน้า กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว27 มิถุนายน 2553
ณ อบต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เวลา 08.30น นางวิลาวรรณ แก้วรุ่ง เลขานายก อบต.เขาไม้แก้ว กล่าว ต้อนรับและแนะนำสถานที่
เวลา 10.39น นายจำเนียร กีทีปกูล นายกอบต.เขาไม้แก้ว กล่าว พิธีเปิดกศน.เขาไม้แก้ว
-รำอวยพร จากโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
-ดนตรีปรัชญาของพ่อโดย ไก่ แมลงสาบ
กล่าวแสดงความยินดี โดย
1.สสพจนารถ แก้วผลึก
2.นายสุรพงษ์ จำจด ผอ.กศน.จังหวัดชลบุรี
กล่าวขอบคุณ โดย
นายภุชงค์ ฉิมพาลี ผอ.กศน.บางละมุง
เวลา 11.00 -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน