วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การปั่นจักยานกู้วิกฤต คืนชีวิตให้ท้องทะเลไทย

ติดตามชมเรื่องราว กิจกรรม การปั่นจักยานกู้วิกฤต คืนชีวิตให้ท้องทะเลไทย จากฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ถึง ชุมพร วันที่ 3-11 ตุลาคม 2555 ระยะทาง 900 กิโลเมตร (9 วัน 900 กิโลเมตร 9 จุดจัดกิจกรรม) (1-3 ตุลา นี้ ต้องไปเตรียมกิจกรรมที่จุดค้างคืนที่บ้านบางละมุง ซึ่งต่อไปจะพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป็นเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมประมงพื้นบ้านด้วยครับ) ภายใต้โครงการปั่นจักรยานกู้วิกฤต คืนชีวิตให้แ
ผ่นดิน (จากภูผา สู่มหานที) เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ชายฝั่งและทะเล กับเครือข่ายและพี่น้องตลอดแนวอ่าวไทย ตัว ก. ซึ่งมีตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่พี่น้องสร้างขึ้นไว้แล้วอย่างเป็นรูปธรรม เราจะปั่นไปปลุกใจ ปั่นไปปลูกต้นไม้ ปั่นไปเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญสำหรับผมก็เพื่อปั่นไปเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ในสาขาที่ผมสอน ณ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน