วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รวมพลัง หยุดวิกฤตและหายนะชาติ

กำหนดการการชุมนุม รวมพลัง คนทนไม่ไหว หยุดวิกฤตและหายนะชาติ
วันที่ 28 ตุลาคม 2555 ณ สนามม้านางเลิ้ง 

*************
10.00 น. เปิดรายการโดย ผู้ดำเนินรายการ 
10.05-10.20 น. วงดนตรี 1 โดย เดชอัสดง
10.20-10.25 น. สลับผู้ดำเนินรายการ
10.25-10.40 น. ผู้ปราศรัย 1 โดย เยาวชนพิทักษ์สยามขึ้นอ่านแถลงการณ์
10.40-11.00 น. ผู้ปราศรัย 2 โดย สหายบัญชา/สหายเติ้ล
กองทัพปลดแอกประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอ่านแถลงการณ์
11.00-11.15 น. ดนตรี 2 โดย แมน สติงเกอร์
11.15-11.30 น. ผู้ดำเนินรายการและผู้ปราศรัย 3 โดย รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค
11.30-11.45 น. ผู้ดำเนินรายการและผู้ปราศรัย 4 โดย นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
11.45-12.05 น. ดนตรี 3 โดย หงา คาราวาน
12.05-12.20น. ผู้ดำเนินรายการและผู้ปราศรัย 5 โดย คุณสมเกียรติ หอมละออ
12.20-12.35น. ผู้ดำเนินรายการและผู้ปราศรัย 6 โดย คุณแซมดิน เลิศบุษย์
12.35-12.50น. ผู้ดำเนินรายการ และผู้ปราศรัย 7 โดย คุณชัยวัฒน์ สุรวิชัย
12.50-13.10 น. ผู้ดำเนินรายการ และผู้ปราศรัย 8 โดย ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
13.10-13.30น. ***พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ ประธานองค์การพิทักษ์สยามและภาคี
เครือข่าย กล่าววัตถุประสงค์การชุมนุม
13.30-13.45น. ผู้ดำเนินรายการ และผู้ปราศรัย 9 โดย พล.อ.ท.วัชระ ฤทธาคเนย์
13.45-14.00 น. ดนตรี 4 โดย ไก่ แมลงสาบ/วสันต์ สิทธิเขต
14.00-14.20น. ผู้ดำเนินรายการ และผู้ปราศรัย 10 โดย คุณพิเชฎฐ พัฒนโชติ

*********** VTR รับจำนำข้าว****************

14.20-14.40น. ผู้ดำเนินรายการและผู้ปราศรัย 11 โดย คุณนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน
14.40-15.00น. ผู้ดำเนินรายการ และผู้ปราศรัย 12 โดย อ.ประสิทธิ์ ไชยทองพันธ์
15.00-15.20 น. ดนตรี 5 โดย ประทีป ขจัดพาล
15.20-15.40 น. ผู้ดำเนินรายการ และผู้ปราศรัย 13 โดย คุณสุรพงษ์ ชัยนาม อดีตนักการทูต
15.40-16.00 น. ผู้ดำเนินรายการและผู้ปราศรัย 14 โดย พล.อ.ปฐมพงศ์ เกษรศุกร์
16.00-16.20 น. ผู้ดำเนินรายการ และผู้ปราศรัย 15 โดย ดร.เสรี วงษ์มณฑา

************ VTR ขบวนการล้มเจ้า****************

16.20-16.40 น. ผู้ดำเนินรายการและผู้ปราศรัย 16 โดย
16.40-17.00 น. ผู้ดำเนินรายการและผู้ปราศรัยปิดท้าย โดย น.ต.ประสงค์ สุ่นสิริ
17.00-17.20 น. พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
แถลงการณ์ กล่าวคำปฏิญาณพลีชีพเพื่อชาติ ทำสงครามกับ
- ขบวนการล้มเจ้า
- ทวงคืน ปตท. แก้ปัญหาข้าวยากหมากแพง
- หยุดการทุจริต คอร์รัปชั่น

ผู้ดำเนินรายการ 1.นายขจรศักดิ์ เชาว์เจริญรัตน์ 2. นายทศพล แก้วทิมา 3.นายพิมพล แสงเมือง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน