วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บทเพลงแห่งการต่อสู้ / ไก่ แมลงสาบพี่น้องพันธมิตรมาร่วมตัวกันด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ บางคนทิ้งลูก ทิ้งเมีย ทิ้งกิจการที่ทำ.....! เจ้าของร้านค้า ร้านขายยา บ้างรีสอร์ทถึงกับต้องปิดตัวลง ด้วยเหตุเพราะว่า อะไรหรือ!!! ... ถ้ามิใช่เรารักชาติ รักแผ่นดิน และรักองค์พระมหากษัตริย
์...............เรามาต่อสู้/ต่อต้านคนโกงบ้านกินเมือง ขับไล่ขบวนระบบระบอบทักษิณ..........แต่ทุกวันนี้ระบบระบอบทักษิณ ขบวนการรัฐบาล ผู้รับใช้ทักษิณยังคงอยู่.....แล้วเราพี่น้องผู้รักชาติ รักแผ่นดิน และรักในองค์พระมหากษัตริย์..........จะอยูนิ่ง จะคิดเฉย!!!!! ฤ. อย่างไร

1 ความคิดเห็น:

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน