วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เพลงเทพทันใจ - ไก่ แมลงสาบ กับความทรงจำผ่านบทเพลงจากพม่าเพลงเทพทันใจ
Intro:
(สร้อย) ขอให้เร็วไว ขอใด้เร็วไว ต้องเทพทันใจ
      ขอให้เร็วไว ขอใด้เร็วไว ต้องเทพทันใจ
เทพทันใจโบตะทาว์  ตามคำบอกกล่าวของเราชาวไทย
ขอสิ่งใดก็สมดังใจ  ผู้คนกราบไหว้เคารพบูชา
เขาไม่ใช้คน   หรือเทพเบื้องบนองค์อินเทวา
เป็นเพียงดวงวิญญา  แต่เนินนานมาเฝ้าคอยเกื้อกูล
      ดูแลเจดีย์โบตะทาว์  มิให้ใครกร้าวกล้ำกลายอาดูลย์
      และคอยดูแลคนผู้เทิดทูล  ให้สมบูรณ์สมดั่งตั้งใจ
      คนไทยตั้งให้เป็นเทพ  เพราะด้วยสาเหตุมีคุณมากมาย
      ใครอธิฐานบนบานสิ่งใด  ให้เทพทันใจช่วยได้คุ้มครอง
(สร้อย)
Solo:

* ** (สร้อย)
           วัลลภ  พลเสน
              26 มิย 2554         
              บนเครื่องบินแอร์เอเชีย  พม่า-ไทย 19.04น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน