วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประกาศเกียรติคุณของหมอเสม ทีมีต่อสังคมไทยฯ           การประกาศเกียรติคุณ สืบสานแนวความคิด วิถีชีวิต และการทำงาน ของหมอเสม ทีมีต่อสังคมไทยฯ โดย ศ.นพ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย และบทกวีโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2536 และ อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ สาวรรณศิลป์ พ.ศ.2532 บันทึกโดย healthstation.in.th

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน