วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ถึงอนิจกรรม (สิ้นลม) แล้ว ด้วยโรคชราภาพ

       นายชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว บุตรชาย น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว เปิดเผยว่า บิดาได้สิ้นลมเมื่อเวลาประมาณ 04.50 น.วันนี้ ด้วยโรคชราภาพ หลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีกำหนดพิธีรดน้ำศพที่โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 15.00 น. และจะเคลื่อนศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา 18 วัดธาตุทองวันพรุ่งนี้ และกำหนดสวดพระอภิธรรม 7 วัน

        สำหรับ น.พ.เสมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มีคุณูปการด้านสาธารณสุข และเป็นผู้วางรากฐานในการส่งเสริมโรงพยาบาลอำเภอ อีกทั้งเป็นบุคคลแรกที่เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผ่าตัดแฝดสยาม
นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ถึงอนิจกรรมแล้วหลังฉลองอายุครบ100 ปีเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เกิดวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เป็น นายแพทย์ผู้บุกเบิกการแพทย์ชนบท และการแพทย์สมัยใหม่ นักการสาธารณสุข ผู้ร่วมจัดทำแผนสาธารณสุขแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นักคิดเพื่อสังคม ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบ้านเมืองทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและด้านการศึกษามานานกว่ากึ่งศตวรรษ
 นายแพทย์เสม เป็นชาวกรุงเทพฯ โดยกำเนิด เกิดที่บ้านเลขที่ 2245 ถนนรองเมืองซอย 4 (ปัจจจุบันคือซอย 1) อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ในขั้นปฐมศึกษาเรียนที่โรงเรียนวัดบรมนิวาสใกล้บ้านเป็นเวลา 4 ปี และเข้าเรียนต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนเทพศิรินทร์อีก 8 ปี จนจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 8 ในระหว่างเรียน นายเสมได้รับทุนการเรียนประเภทหมั่นเรียนมาโดยตลอด

 เมื่อจบชั้นมัธยมปีที่ 8 แล้ว โดยความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ นายเสมได้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) เป็นเวลา 6 ปี ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อ ปี พ.ศ. 2478 หลังจบการศึกษาแพทย์ปริญญาแล้ว นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้วก็ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษและประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ยังได้ไปร่วมประชุมและดูงานในประเทศต่างๆ ทั้งในสหรัฐฯ บราซิล สวิตเซอร์แลนด์ รัสเซีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรีย นิวซีแลนด์รวมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากด้านการแพทย์แล้ว น.พ. เสม พริ้งพวงแก้ว ยังได้ศึกษาด้านทันตกรรมเพิ่มเติมจากศาสตราจารย์สี สิริสิงห์อีกด้วยเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในชนบทได้ด้วย
 น.พ.เสม เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 สมัย สมัยรัฐบาล ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จัดโครงสร้างใหม่ในกระทรวงสาธารณสุขและการกระจายอำนาจโดยความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดทำแผนสาธารณสุขแห่งชาติด้วยความร่วมมือของ W.H.O. และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
 พ.ศ. 2517เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมัยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
 เป็นที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
 เป็นสมาชิกวุฒิสภา
 เป็นประธานกรรมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2 สมัย สมัยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
 สร้างโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 660 แห่ง
 สนับสนุนหลักการ “สุขภาพดีทั่วหน้าในปี 2543” (Health for all by the year 2000)
 สนับสนุนหลัก 10 ประการของการสาธารณสุขมูลฐานให้สุขภาพดีทั่วหน้าในปี 2543
 จัดทำ จ.ป.ฐ. ความจำเป็นพื้นฐาน 8 ตัว ให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมใช้เป็นหลัก
 นอกจากนี้ ป็นกรรมการสำนักงานการศึกษาแห่งชาติ ช่วยโอนการประถมศึกษา จากกระทรวงมหาดไทย กลับมาอยู่กระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยศาสตราจารย์ ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นเลขาธิการ
 รวมทั้งยังเคยดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
 นายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติ
 นายกสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย
 นายกพิเศษแห่งแพทยสภา
 ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

++++

อำลาอาลัย "หมอเสม พริ้งพวงแก้ว" หลังโรคชราคร่าชีวิตในอายุครบ 100 ปี การจากไปของหมอเสมนำความเศร้าโศกและเสียใจมายังญาติพี่น้อง รวมไปถึงในแวดวงด้านสาธารณสุข เนื่องจากตอนที่หมอเสมยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ตรากตรำทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมสร้างประโยชน์คุณูปการ ให้กับวงการสาธารณสุขเมืองไทย

ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว

วันที่เกิด : 31 พฤษภาคม 2454 วันที่เสียชีวิต 08 กรกฎาคม 2554

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

ประวัติครอบครัว
ชื่อคู่สมรส แฉล้ม นามสกุลเดิมของคู่สมรส
จำนวนบุตร-ธิดา 5 คน บุตร 3 คน ธิดา 2 คน

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
- คณะแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหดล

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-2479 แพทยย์ประจำกรมสาธารณสุข
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงราย
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิง
-16 ตุลาคม 2516 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์)
-30 พฤษภาคม 2517 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-11 กุมภาพันธ์ 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (11 ก.พ.2523-29 ก.พ.2523)
-12 มีนาคม 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (11 มี.ค.2524-7 พ.ค.2526)

ตำแหน่งอื่นๆ
- ประธานอนุกรรมการการศึกษาของแพทยสภา
- เลขาธิการสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย,
- นายกชมรมเวชปฎิบัติทั่วไปแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย
- นายกพิเศษแห่งแพทยสภา
- ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ประธานชมรมช่วยชาติ

เครื่องราช :
-2526 พ่อตัวอย่าง
-2532 เหรียญ Health for All จาก W.H.O.
-2534 โล่ Asia Pacific Consortium as Physician Teacher Innovator
-2534 บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านพัฒนาสังคม
-2534 บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านพัฒนาสังคม
-2535 บุคคลดีเด่นด้านสาธารณสุข
-2540 รางวัลประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีสยาม จาก สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
-26 เมษายน 2544 รางวัลศิษย์เก่าอาวุโสดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- มหาวชิรมงกุฎ
- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- เหรียญชัยสมรภูมิ
- เหรียญอาสากาชาดชั้น 1
- เหรียญราชวัลลภ

22 ความคิดเห็น:

 1. ขอแสดงความเสียใจกับนพ.เสม พริ้งพวงแก้ว มา ณที่นี้ด้วยครับ

  ตอบกลับลบ
 2. สิ้นคนดีและมีคุณประโยชน์ต่อสังคมไทยอีกหนึ่งท่าน ไม่นานเราก็จะต้องจากโลกนี้ไปอย่างท่าน ขอให้กรรมดีที่ท่านไปทำมาจงส่งผลให้ท่านจงไปสู่สุคติภพชั้นมหาพรหมด้วยเถิด

  ตอบกลับลบ
 3. ขอแสดงความเสียใจ กับ ปูชนียบุคคล อย่าง ท่าน อาจารย์ นายแพทย์เสม มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ..

  torchairit

  ตอบกลับลบ
 4. ขอให้ท่านสู่สุคติ
  แม้ตัวตายแต่ชื่อเสียงยังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึง

  ตอบกลับลบ
 5. ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณหมอได้ทำมา ตลอดชีวิตของท่าน หลับให้สบายนะครับ คุณหมอ

  ตอบกลับลบ
 6. แม้ท่านจะจากไป แต่ความดีที่ท่านทำจะยังอยู่กับเราตลอดไป

  ตอบกลับลบ
 7. ขอแสดงความอาลัยบุคคลที่ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติอีกท่าหนึ่งค่ะ

  ตอบกลับลบ
 8. ผมเป้นเด็กทุนของท่านคนนึ่ง ขอให้ท่่านไปสู่สุขคติ ถ้าไม่มีท่านให้ทุนการศึกษา ทุกวันนี้คงไม่มีผมครับ สัญญาจะเ็ป็นคนดี ของสังคมครับ

  ตอบกลับลบ
 9. ขอให้ดวงวิญญาณท่านอาจารย์ไปสู่สุขคติ สาธุ

  ตอบกลับลบ
 10. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอเสมด้วยค่ะ

  ตอบกลับลบ
 11. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ ผมเคยทำงานชั่วคราวที่มูลนิธิหมอเสมฯ ที่เชียงใหม่

  ตอบกลับลบ
 12. เคยเห็นอาจารย์นานแล้ว
  ตั้งแต่เรียนอยู่ พาณิชย์ ที่ขอนแก่น อ.พล
  อาจารย์ท่านอายุยืนจริง ๆ
  ขออาลัยท่าน มาณ.ที่นี้ด้วย

  ตอบกลับลบ
 13. คนเรามีทั้งด้านมืดและด้านสว่างแต่ความสว่างของท่านก็ยังส่องแสงให้กับมูลนิธิเด็กและเด็กๆอีกหลายคนในประเทศไทย และยังส่องแสงในใจอยู่เสมอ

  ตอบกลับลบ
 14. ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียบุคคลากรอันทรงคุณค่ายิ่ง

  ตอบกลับลบ
 15. ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่าน ประเทสไทยสิ้นคนดีไปอีกคนแล้ว ขอท่านไปสู่สรวงสวรรค์ด้วยเทอญ.

  ตอบกลับลบ
 16. เคยคุยกับอาจารย์หลายครั้งตอนไปฝึกอบรมและสมาธิที่โรงเรียนผู้นำของอาจารย์จำลอง ท่านแข็งแรงมากแม้อายุมาก
  แต่ธรรมดานะ เกิดแก่เจ็บตาย เสียใจต่อครอบครัวอาจารย์ด้วยครับ
  ขอสู่สุคติ

  ตอบกลับลบ
 17. ชาวเชียงรายขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อการจากไปของท่าน นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ร่วมสร้าง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ให้กับชาวเชียงราย ผลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ช่วยนี้ ขอให้ท่านสู่สรวงสวรรค์ค่ะ

  ตอบกลับลบ
 18. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอาจารย์หมอด้วยนะครับ

  ตอบกลับลบ
 19. ขอแสดงความเสียใจ ต่อการจากไป ของท่าน ชาวโฮงยาไทย จะจดจำคุณงามความดีที่ท่านสั่งสม มาตั้งแต่อดีต เป็นแบบอย่างที่ดีในวงการ การแพทย์ไทยสืบไป..

  ตอบกลับลบ
 20. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พริ้งพวงแก้วด้วยค่ะ

  ตอบกลับลบ
 21. ชาวเชียงรายขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุด ต่อการจากไปของ ท่าน นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ผลบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมก่อตั้งและร่วมสร้าง รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ให้กับคนเชียงรายนั้นเป็นผลบุญอันใหญ่หลวง ขอให้ท่าน สู่สุขติสรวงสวรรค์ชั้นพรหมด้วยค่ะ

  ตอบกลับลบ
 22. klayanee แม่ขะจาน6 กุมภาพันธ์ 2555 15:31

  ขอแสดงความเสียใจกับนพ.เสม พริ้งพวงแก้วและครอบครัว พริ้งพวงแก้วด้วยค่ะ

  ตอบกลับลบ

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน