วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ ศาสตร์ตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอแจ้งข่าวการเสียชีวิตของศาสตร์ตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ท่านเสียชีวิตลงเมื่อเวลาประมาณ 04.50 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดยมีรายละเอียดของการประกอบพิธีต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 พิธีรดน้ำศพ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 15.00 น.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 พิธีรดน้ำศพ ณ ศาลา 18 วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 17.00 น.


วันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2554 พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ ศาลา 18 วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

และจะบรรจุศพไว้เพื่อรอการประกอบพิธีฌาปนกิจต่อไป โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554
ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ใน

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม

2554 โดยสำนักบริหารทั่วไปได้จัดรถรับส่ง ไว้ที่บริเวณอาคารจอดรถ ชั้น 1 รถจะออกจาก สปสช. ในเวลา 17.00 น. หากบุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะเดิน ทางไปร่วมงานกรุณาแจ้งกลับที่ คุณจันทร์สุดา โทร. 02-141-4138 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ท่านต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

จันทร์สุดา จันทร์สำราญ
๋Jansuda Jansumran
กลุ่มงานสวัสดิการและสุขภาพ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลง
โทร. 02-141-1438 , 087-039-7150

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน