วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

โครงการอบรมสื่ออาสา เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ ๒ วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2554สื่ออาสา เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ
รุ่นที่ ๒


วัตถุประสงค์
1.      ให้ความรู้ในหลักสำคัญด้านการทำสื่อเน้นข้อมูลในแบบวีดีโอ และเว็บไซต์  
2.      สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและอาสาสมัครผู้สนใจทั่วไป
3.      แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
                แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่
1) ตัวแทนศูนย์เครือข่าย                                                                                        30คน
2) อาสาสมัครซึ่งมีความสนใจใฝ่รู้ในการศึกษาทั้งด้านการผลิตสื่อ                                   30คน

องค์กรร่วมจัด:    มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิทยากร:               อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์), ทีวีบูรพา, กลุ่มเวปอาสาฯ (รุ่นที่ ๑) และทีมวิทยากร

วันที่จัดกิจกรรม: 25-29 กรกฎาคม 2554
สถานที่: สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (บางคล้า) มรร.ราชนครินทร์

กิจกรรม
แบ่งเป็น 5 วันโดยแต่ละวันจะมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

วันที่ 1: ปฐมนิเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทำสารคดี ให้ความรู้ในหลักการสำคัญด้านการสื่อสารที่ใช้เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ อาทิเช่น การคัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจ การเขียนบทความ การวางโครงสร้างการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ (สั้น-ยาว) การคัดเลือกภาพถ่าย เป็นต้น
วันที่ 2: จับประเด็น การพัฒนาบทถ่ายทำสารคดี
วันที่ 3: ทดลองถ่ายทำสารคดีสั้น 8 นาทีเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อ
วันที่ 4: ให้ความรู้ด้านการสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย และการใช่สื่อสมัยใหม่ เช่น facebook, twitter, youtube เป็นต้น การคัดเลือกเนื้อหา และข้อความที่เหมาะสม โดยในตอนท้ายของวันจะนัดหมายกิจกรรม (การบ้าน)
วันที่ 5: การอัพโหลดไฟล์วีดีทัศน์บนเวป wordpress, blogspot, exteen, สรุปกิจกรรม, นัดหมายการทำกิจกรรมในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • บุคลากรของแต่ละศูนย์เครือข่าย   สามารถเผยแพร่งานต่างๆ ที่ทำ หรือกิจกรรมต่างๆ ได้เองผ่านเวปไซต์
 • อาสาสมัครที่สนใจงานของเครือข่าย   ได้มาช่วยงานและพบปะเพื่อนใหม่
 • สามารถทำสารคดี   เรื่องสั้นได้ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีพื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์,     อินเทอร์เนต สามารถใช้โปรแกรม facebook, twitter ได้
 • มีอุปกรณ์     ถ่ายภาพหรือวีดีโอ สามารถตกแต่งรูปภาพเบื้องต้นได้
 • มีความสนใจในงานของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ/   แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (หมอเขียว)
 • มีจิตอาสา     ศรัทธาในการทำงานเพื่อสังคม และไม่มีข้อจำกัดเรื่องงานประจำ     ถ้าต้องออกพื้นที่

สมทบค่าใช้จ่าย (เข้ากองทุนสื่อ)
- ตัวแทนจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ หรือเครือข่าย           500 บาท/ท่าน
- อาสาสมัครที่สนใจ                                                  1,000 บาท/ท่าน

การรับสมัคร
-        ส่ง Email แจ้งชื่อ ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ พร้อมทั้งแนะนำตัวมาที่ thaiagrinature@gmail.com
-         โอนเงินค่าสมัคร เพื่อยืนยันการจองภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา (บัญชีธนาคาร จะตอบกลับเมื่อทางเราได้พิจารณาข้อมูลแล้ว)
-         ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับหากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์

แผนที่:
http://science.rru.ac.th/sci061.html (แผนที่อันล่าง - บางคล้า)ประสานงาน
นายกร081-4495836, email: alongkorn.s@gmail.com
ส้มโอ 081-6673790, email: patcharapunt@gmail.com
สถานที่: 
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (บางคล้า) มรร.ราชนครินทร์
วันที่: 
25 - 29 กรกฎาคม 2554
แหล่งที่มา: 
เวปอาสาฯ

ตารางกิจกรรม  สื่ออาสา เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ รุ่นที่๒ 
วัน/เวลา5.00-7.00 9.00-10.3010.30-12.00พัก13.00-17.0019.00-20.3020.30-22.00
วันแรก25 กค  ลงทะเบียน/กิจกรรมกลุ่มหลักการด้านการสื่อสาร(พี่ตู่) หลักการทำสารคดี(พี่ตู่)สื่ออาสา “หลักการและเหตุผล”
(อจย.)
สรุป
วันที่สอง 26 กคเศรษฐกิจพอเพียง(อจย.)
 
หลักการทำสารคดี (พี่ตู่) หลักการทำสารคดี (พี่ตู่)เตรียมโปรแกรมสรุป
วันที่สาม 27 กค
พัฒนาพลังใจพลังกาย
และพลังปัญญา
(บางคล้า)
 
ป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง4 พอเพียงขั้นพื้นฐาน
(ทีมทีวีบูรพา) (ถ่ายทำ)
 เทคนิคการตัดต่อวีดีทัศน์(ทีมทีวีบูรพา)ส่งการบ้าน  /วิพากษ์จากผู้ร่วมอบรม
วันที่สี่28 กคถ่ายซ่อมเทคนิคการถ่ายภาพ(พี่เชน) แปลงไฟล์  รูป/วีดีโอYouTube, Facebook
Twitter, ThaiTV1
(เวปอาสา)
สร้างเวปไซต์อย่างง่ายWordPress, Exteen,
Blogspot
(เวปอาสา)
ให้การบ้านสรุป
วันที่ห้า 29 กคกตัญญูต่อสถานที่(ถ่ายทำเก็บ  footage)

 
สร้างเวปไซต์ของกลุ่มส่งการบ้าน/นำเสนอ นัดหมายดูงาน (รับการบ้าน)เดินทางกลับบ้าน


สิ่งที่ต้องเตรียมมา
 • ยากันยุง, ยาหม่อง, ไฟฉาย, ผ้าเช็ดตัว, อุปกรณ์อาบน้ำ, ยารักษาโรคประจำตัว
 • คอมพิวเตอร์ Notebook, กล้องถ่ายวีดีโอ (ถ้ามี), กล้องดิจิตอล, Mobile Storage (ต้องใช้พื้นที่ว่าง HD ~100G ในการตัดต่อ)
 • โปรแกรม premier cs4 (ให้ link download), Photoshop, สมุดบันทึก, ปากกา, ดินสอ

หัวข้อสำคัญในการทดลองผลิตสารคดี 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(บันได 9 ขั้นสู่ความมั่งคั่ง)
ป่า 3 อย่างเพื่อประโยชน์ 4 อย่าง
(4 พอเพียงขั้นพื้นฐาน)
พัฒนาพลังใจ พลังกาย และพลังปัญญาคนรักษ์น้ำ
คนมีน้ำยา
คนรักษ์สุขภาพ
คนรักแม่ธรณีคนเอาถ่าน
Bio-diesel

เบอร์ติดต่อ
 • ผู้ประสานงาน: อลงกรณ์ (กร) 081-4495836, ภัชรพันธ์ (โอ) 081-6673790
 • มรภ.ราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า อ.เข้ม 089-700-1130

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน