วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

10 VDO บันทึกการแสดงสด ที่เวที มัฆวาน - กองทัพธรรม เมื่อ 2-6 ม.ค.2557

วง หยดน้ำและเพื่อน ที่มัฆวาน 4มค57

http://www.youtube.com/watch?v=8aM1Fn0UMH8วง บิณฑบาท สด ที่มัฆวาน 6มค57

http://www.youtube.com/watch?v=tMJj-wwHqZwทีมไก่ แมลงสาบ สด ที่มัฆวาน 6มค57

http://www.youtube.com/watch?v=D2XSZvZGqRIบทเสภา จากนุชพรพรรณ ที่มัฆวาน 6มค57

http://www.youtube.com/watch?v=19b3Ni2zvtAประทีป ขจัดพาล สด ที่มัฆวาน 5มค57

http://www.youtube.com/watch?v=IAhbAwoFGZ4หนังตลุง เกตแก้ว ที่มัฆวาน 5มค57

http://www.youtube.com/watch?v=UCI0wtNrX6cวงใบลาน และเพื่อนๆสด ที่มัฆวาน 3มค57

http://www.youtube.com/watch?v=jvdCZHK76cQหรั่ง ร็อคเคสตร้า สด ที่มัฆวาน 3มค57

http://www.youtube.com/watch?v=ETb-33qwFCoวง บิณฑบาท สด ที่มัฆวาน 2มค57

http://www.youtube.com/watch?v=JCpLWP_nqzgวง ใบลาน สด ที่มัฆวาน 2มค57

http://www.youtube.com/watch?v=f1WlL-YvLRMไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน