วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

10 VDO บันทึกการแสดงสด ที่เวที มัฆวาน - กองทัพธรรม เมื่อ 28-29 ธ.ค.2556

แสงธรรมดา สด ที่มัฆวาน 29ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=DJWe2iTw2Y8วง บิณฑบาท สด ที่มัฆวาน 29ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=RHl03lSM1Bgวง บินหลา สด ที่มัฆวาน 29ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=ZPOdvK-Hktkเพลินเพลงกับพี่แมน สปริงเกอร์ สด ที่มัฆวาน 28ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=1KqCO9MFIzoหนังตลุง เกตแก้ว ที่มัฆวาน 28ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=MkUFuj06GlQลุงอุดม เป่าทรัมเป็ต สด ที่มัฆวาน 28ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=BBwQpQ0FIjMร่วมปฏิรูปประเทศไทย วงฆราวาส 28ธค2557

http://www.youtube.com/watch?v=jC2vqnhy-ukสาวเชียงใหม่V นายกยิ่งลักษณ์ วงฆราวาส 28ธค2557

http://www.youtube.com/watch?v=CsKtCFSZclYมันแน่น อกต้องไล่ออก วงฆราวาส 28ธค2557

http://www.youtube.com/watch?v=WSZeNcvDpKsประชาชนปฏิวัติ ปฏิรูปประเทศไทย วงฆราวาส 28ธค2557

http://www.youtube.com/watch?v=-1fcTRI3m9Uไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน