วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

8 VDO บันทึกการแสดงสด ที่เวที มัฆวาน - กองทัพธรรม เมื่อ 30-31 ธ.ค.2556

วง หยดน้ำค้าง สด ที่มัฆวาน 31ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=ISHfoHyYj54นุช สลก คนรักชาติ สด ที่มัฆวาน 31ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=UtSyRfU1SNEเพลงจากคุณนภา สด ที่มัฆวาน 31ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=P57N8t86DzUอุมาพร บัวพึ่ง สด ที่มัฆวาน 31ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=Q3lZ1C_ED4Iวง แสงธรรมดา สด ที่มัฆวาน 31ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=jVlOuHhTSXUวง บิณฑบาท สด ที่มัฆวาน 31ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=bViot9gIYD4แมน สปริงเกอร์ สด ที่มัฆวาน 31ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=hFU4YPhNZL4วงคีตาญชลี สด มัฆวาน 30ธค56

http://www.youtube.com/watch?v=XswkfHlTAj0ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน