วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

11VDO บันทึกการแสดงสด ที่เวที มัฆวาน - กองทัพธรรม เมื่อ 20-21 ม.ค. 2557

วง บิณฑบาท สด เวทีผ่านฟ้า 21มค57

http://www.youtube.com/watch?v=Gos4RwYJqkoวง บินหลา สด เวทีผ่านฟ้า 21มค57

http://www.youtube.com/watch?v=HtbLRWylJ44แมน สปริงเกอร์ สด เวทีผ่านฟ้า 20มค57

http://www.youtube.com/watch?v=gl2DabLsS9Uแหลม+เดอะเรดีโอ สด เวทีผ่านฟ้า 20มค57

http://www.youtube.com/watch?v=_6WxBmbR4Aoศีลสร้าง จนทุกชาติ สด เวทีผ่านฟ้า 20มค57

http://www.youtube.com/watch?v=9lJma7mTj4gเพลงจากพยับ+อภิรึดี สด เวทีผ่านฟ้า 20มค57

http://www.youtube.com/watch?v=t2C-zEikXvUวง อาริยะ สด เวทีผ่านฟ้า 20มค57

http://www.youtube.com/watch?v=b6iSRXQyWIYเบิ้ม ราชพฤก สด เวทีผ่านฟ้า 20มค57

http://www.youtube.com/watch?v=3X--GFo9dbAวง บินหลา สด เวที่พระรามแปด 20มค57

http://www.youtube.com/watch?v=UZP7rDwmTmQหยดน้ำ สด เวที่พระรามแปด 20มค57

http://www.youtube.com/watch?v=qr4PyRtOVb4สานใจรัก วงประสานเสียง เวทีพระรามแปด 20มค57

http://www.youtube.com/watch?v=vPpAgvZLiyMไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน