วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

6VDO บันทึกการแสดงสด เวทีปทุมวัน + ลาดพร้าว เมื่อ 26 ม.ค.2557

26 ม.ค.2557 - แสดงสด การแสดงบ้านนาฏดนตรี คีตศิลป์ไทย ปทุมวัน

https://www.youtube.com/watch?v=DQJMgCwpRgE26 ม.ค.2557 - แสดงสด การแสดงบ้านนาฏดนตรี คีตศิลป์ไทย

https://www.youtube.com/watch?v=g6iqkZyoGlY26 ม.ค.2557 - แสดงสด ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และบี๋ คณาคำ เวทีลาดพร้าว

https://www.youtube.com/watch?v=QpBYTxJ3Qqs26 ม.ค.2557 - แสดงสด The Moon 5 เวทีลาดพร้าว

https://www.youtube.com/watch?v=D4TaEWhl8tM26 ม.ค.2557 - แสดงสด บี๋ คณาคำ และเจี๊ยบ วัฒนา

https://www.youtube.com/watch?v=jELbGhjgAME26 ม.ค.2557 - แสดงสด ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เวทีปทุมวัน

https://www.youtube.com/watch?v=NRbhjS_-Wg8ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน