วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

9 VDO บันทึกการแสดงสด ที่เวที มัฆวาน - กองทัพธรรม เมื่อ 1 ม.ค.2557

วง หยดน้ำ สด ที่มัฆวาน1มค57

http://www.youtube.com/watch?v=MzIj7n_QPCwเพลินเพลงกับนุช สกลคนรักชาติ ที่มัฆวาน1มค57

http://www.youtube.com/watch?v=ZFTZTJyizUUพี่แมน สปริงเกอร์ สด ที่มัฆวาน1มค57

http://www.youtube.com/watch?v=jFgb007HP8cวงแฮมเมอร์ สด ที่มัฆวาน1มค57

http://www.youtube.com/watch?v=sOdUcYSjB2Uประทีป ขจัดพาล สด ที่มัฆวาน1มค57

http://www.youtube.com/watch?v=OpCisOjvKxMกรรณิกา อารีสมาน สด ที่มัฆวาน1มค57

http://www.youtube.com/watch?v=nwc06diPqTAหนังตลุง เกตแก้ว ที่มัฆวาน1มค57

http://www.youtube.com/watch?v=xloFgxVR7zoน้าเสก สด ที่มัฆวาน 1มค57

http://www.youtube.com/watch?v=jRslVbFlCPUวงประสานเสียง สานใจรัก สด ที่มัฆวาน 1มค57

http://www.youtube.com/watch?v=ulbccXcdSeIไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน