วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

8VDO บันทึกการแสดงสด ที่เวที มัฆวาน - กองทัพธรรม เมื่อ 8-9 ม.ค.2557

แหลม ผู้จัดกวน สด ทีมัฆวาน 9มค57

http://www.youtube.com/watch?v=nvGrPTUjvvYวง หยดน้ำ สด ทีมัฆวาน 9มค57

http://www.youtube.com/watch?v=DSANKTumSaIวง บินหลา สด ทีมัฆวาน 9มค57

http://www.youtube.com/watch?v=owNf0QnHV1Aหนึ่งคนจร สด ทีมัฆวาน 9มค57

http://www.youtube.com/watch?v=tm9PqPNVMRAกลองยาว นร ปฐมอโศก ทีมัฆวาน 9มค57

http://www.youtube.com/watch?v=L-5tl8oSVUkวง แฮมเมอร์ สด ทีมัฆวาน 9มค57

http://www.youtube.com/watch?v=eReamrz38AUวง บิณฑบาท สด ทีมัฆวาน 8มค57

http://www.youtube.com/watch?v=5y4Q872kTFUน้าเสก+ซูซู สด ทีมัฆวาน 8มค57

http://www.youtube.com/watch?v=6UN2UeEz2CMไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน