วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

11VDO บันทึกการแสดงสด ที่เวที มัฆวาน - กองทัพธรรม เมื่อ 12-13 ม.ค.2557

วง ฆราวาส สด เวทีผ่านฟ้า 13มค57

http://www.youtube.com/watch?v=ZnLdl7QOe6wกล้วยไม้ สดเวทีผ่านฟ้า 13มค57

http://www.youtube.com/watch?v=6De_ZwmCOWkโอ๋ ฆราวาส สด เวทีผ่านฟ้า 13มค57

http://www.youtube.com/watch?v=c31NAXG5mnwแช่ม ธัมมาธิปไตย สด ทีมัฆวาน 12มค57

http://www.youtube.com/watch?v=jPQ_042YCOkประทีป ขจัดพาล สด ทีมัฆวาน 12มค57

http://www.youtube.com/watch?v=KyEYRCMiwh4วง บิณฑบาท สด ทีมัฆวาน 12มค57

http://www.youtube.com/watch?v=06vPPvRuIxYหนังตลุง เกตแก้ว ทีมัฆวาน 12มค57

http://www.youtube.com/watch?v=ly6MNT-243gวง นกเขาเถือน สด ทีมัฆวาน 12มค57

http://www.youtube.com/watch?v=JAhWP77BcHsเสียงแตร ลุงอุดม ทีมัฆวาน 12มค57

http://www.youtube.com/watch?v=vy4yiqY2m_sขับเสภา โป๊งเหน่อ ทีมัฆวาน 12มค57

http://www.youtube.com/watch?v=z-F0Oqu1dKQวง หยดน้ำ สด ทีมัฆวาน 12มค57

http://www.youtube.com/watch?v=DkACWb6Nx30ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน