วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555

เพลง . สวัสดีปีใหม่. อัลบั้มสำนึกคุณแผ่นดิน

             ผลงานเพลงอัลบั้มล่าสุด จากการทำงานเขียนเนื้อเพลงร่วมกันของได่ แมลงสาบ และุสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ซึ่งได้บันทึกเสียงเสร็จสมบูรณ์ และผลิตเป็นซีดีออกมา ในอัลบั้มชุด สำนึกคุณแผ่นดิน โดยได้รับการสนับสนุนจาก "เกษตรพิบูลย์สงคราม" หรือ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม จ.พิษณุโลก ได้สนับสนุนการผลิตซีดีอออกมาเมื่อ มีนาคม 2554 และได้แสดงดนตรีเปิดอัลบั้มเป็นครั้งแรก ในงาน "มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 5" เมื่อ 17-19 มีนาคม 2554 ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี หลังจากนั้น ซีดีเพลงชุดนี้ได้ถูกนำไปเผยแพร่ในงานต่างๆ          เพลง . สวัสดีปีใหม่ ..คือ 1 ใน 11 ผลงานเพลงในอัลบั้มชุด สำนึกคุณแผ่นดิน หนึ่งบทเพลงที่นำ่มาให้ฟังกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน