วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดmp3 พระราชดำรัสในหลวง ที่จัดทำโดยกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

        ในช่วงที่ผ่านมา มีสื่อหลายสื่อ ที่ผลิตสปอตพระราชดำรัสในหลวงออกมาเผยแพร่ ทั้งทางสื่อวิทยุ ทีวี คลิปวิดีโอ แ้ล้วทำการเผยแพรตามช่องทางต่างๆ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน ได้ผลิตสปอตพระราชดำรัส เผยแพร่ทางคลื่นศิลปะดนตรี กวีประชาชน FM98.10 MHz และอีกหลายคลื่น เมื่อเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2555 ได้มีแนวคิดที่จะเผยแพร่้สปอตพระราชดำรัส เพื่อให้ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างขึ้น เ็ป็นข้อคิด เตือนสติ ให้ปัญญากับผู้ฟังทุกท่าน

       โดยเริ่มต้นได้นำ mp3 มาผลิตเป็นไฟล์คลิืปวิดีโอ คัดเลือกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวง มาประกอบสปอตพระราชดำรัส แล้วแปลงไฟล์เป็นคลิปวิีดีโอ นำไปใส่ใน youtube แล้วทำการเผยแพร่ทาง facebook ผ่านเครือข่ายเพื่อน มิตรสหายที่รู้จักกัน

       mp3พระราชดำรัสในหลวง -นส.ศาริสา เลี้ยงรักษา....อ่าน-จัดทำโดยกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน        สำหรับปริมาณของพระราชดำรัส ซึ่งมีจำนวนหลายไฟล์ นอกจากการเผยแพร่ทางyoutube ด้วยการผลิตเป็นภาพประกอบเสียงทาง youtube และทำการเผยแพร่ทาง facebook แล้ว สำหรับท่านที่ต้องการไฟล์ mp3 ที่มีขนาดเล็ก สามารถดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกตามที่ต้องการได้ ทางกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชนได้รวบรวมไฟล์ mp3 พระราชดำรัสในหลวงให้ท่านได้ดาวน์โหลดได้ที่นี่.... http://www.4shared.com/dir/1PA5WseQ/_online.html


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน