วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

VDO สบายๆสไตล์ครอบครัวอุ่นรัก ที่สายธารรีสอร์ท 18 มกราคม 2555

         การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตรายการวิทนุเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว เวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตรายการวิทยุสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ในชุมชน ณ สายธารรีสอร์ท ตำบลบางทราย อำเภอศรีราชา ชลบุรี วันที่ 18-20 มกราคม 2555 ซึ่งจัดโดย ชมรมวิทยุเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี ร่วมกับ สสส และ สสย. ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่าง และในงานนี้ มีตัวแทนจากกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

         และนีี่คือ วิดีโอบันทึก กิจกรรมสันทนาการในแบบ สบายๆสไตล์ครอบครัวอุ่นรัก ณ สายธารรีสอร์ท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ภาพวีดีโอ โดย กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน  นำมาให้ชมกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน