วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บันทึกการแสดงสด เวทีต้านโรงไฟฟ้่่าที่ละแม จ.ชุมพร

         มีหลายพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขึ้น เช่นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เพราะจะก่อให้เกิดผลกระทบหลายอย่าง จึงเกิดเวที "ชาวละแมไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์" โดยมีศิลปิน ไก่ แมลงสาบ, เศก และวงซูซู ขึ้นเวทีร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วย

        นี่คือ บันทึกการแสดงสดบนเวทีการต่อสู้ ต้านโรงไฟฟ้่่าที่ละแม จ.ชุมพรกู้ชาติที่ละแม
คนละแมสู้สู้


เราอยู่ของเราดีๆที่ละแม.


ซูซู เศก ไก่ แมลงสาบ ที่ละแม.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน