วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เชิญร่วมงาน ศิลปะ ดนตรี และบทกวี จากเพื่อนน้าหว่องมงคล อุทก 12 มิ.ย.2554

          ขอเชิญร่วมงาน ศิลปะ ดนตรี และบทกวี จากเพื่อนน้าหว่องมงคล อุทก  ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ร้านแซ็กโซโฟนผับอนุสาวรีย์ชัยฯ จำหน่ายบัตรหน้างาน

รายชื่อศิลปิน
สุรชัย จันทิมาธร
ทวี รัชนีกร
ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
จีระนันท์ พิตรปรีชา
อดุลพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
สมภพ บุตราช
วสันต์ สิทธิเขตต์
เอกชัย ลวดสูงเนิน
ศราวุธ ดวงจำปา
วิสามัญเมือง สิทธิเขตต์
หงส์จร เสน่ห์งามเจริญ
บางลำพูแบนด์
อี๊ด ฟุตปาธ แฟมิลี่
โฮป แฟมิลี่
เทพ โพธิ์งาม
ชูเกียรติ ฉาไธสง
ไพวรินท์ ขาวงาม
ตุ๊ แครี่ออน
บิลลี่ โอแกน
ติ๊ก ชีโร่
สุกัญญา มิเกล
ชัยส์ บูลส์
วิลิต เตชะไพบูลย์
จามิกร แสงศิริ
สีเผือก คนด่านเกวียน
Yamin & The two boys
นิวัติ บัวทอง
ชิงชัย เจริญอุดมกิจ
นโรดม เขม้นเขตวิทย์
ประสาท นิรันดรประเสริฐ
ประเสริฐ พุทธสอน
ศุภสิทธิ์ วงศ์ร่มเงิน
สัมพันธ์ สารารักษ์
รัฐพร วรรณรัตน์
โสพิส พุทธรักษ์
สุขสันต์ วงศ์วราพันธ์
วรรณพร ฉิมบรรจง
บริษัทเป่าจินจง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน