วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เพลงปกป้องหวงแหน- รำลึกถึงเจริญ วัดอักษร

           "ปกป้องหวงแหน แผ่นดินของเรา
   พอที พอทีความไม่เป็นธรรม
  หยุดการกระทำย่ำยีแผ่นดิน
  หยุดเถอะ หยุดเถอะ หยุดโกงกิน
  หยุดทำลายสิ้น แผ่นดินธรรม..."





            นี่คือ บทเพลง ปกป้องหวนแหน ที่นำมาร่วมรำลึกถึงการจากไปของ เจริญ วัดอักษร ซึ่งเสียชีวิตในเดือน มิถุนายน ผลงานเพลงของ ไก่ แมลงสาบ ในชุด คนของประชาชน



           นายเจริญ วัดอักษร ประธานกลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก ตำบลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแกนนำต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก เจริญ ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เวลา 21:30 น. บริเวณทางเดินเข้าบ้าน หลังเดินทางไปยื่นข้อมูลความผิดปกติ ในการออกเอกสารสิทธิที่ดินสาธารณะให้กับ คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน