วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

2 video บรรยากาศการเตรียมงาน และภายในห้องพักศิลปิน งาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว


บรรยากาศการเตรียมงาน หนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อ 30 พ.ค.2554

บรรยากาศในห้องพักศิลปิน กับ ไก่ แมลงสาบ และคีตาญชลี ในงานหนึ่งคนยืนหยัด หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว เมื่อ 31 พ.ค.2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน