วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

23 ภาำพบรรยากาศก่อนถึงช่วงเวลาการจัดงาน 2 ปีของสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง ช่วงเช้า-เที่ยง 5 ก.พ.2554

prepare work 2 years

prepare work 2 years

บรรยากาศก่อนถึงช่วงการจัดงาน ๒ ปี สถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง FM 98.10 MHz ทีมงานกำลังจัดทำบัตรสำหรับทีมงาน และศิลปิน

prepare work 2 years

เวทีดนตรีในงานนี้ ที่กำลังเร่งตั้งเวที เมื่อเวลา 10.00 น.

prepare work 2 years

prepare work 2 years


prepare work 2 years

หนังสือบันทึกเรื่องราวการเดินทางของต่อ เสบียง ที่จะนำมาจำหน่ายในงานนี้

prepare work 2 years


prepare work 2 years

prepare work 2 years

prepare work 2 years

prepare work 2 years

ช่วงที่ทำงานจัดเตรียมสถานที่ ในเวลาก่อนเที่ยงวัน

prepare work 2 years

คุณณรงค์ ฝ่ายเทคนิคกำลังเตรียมการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านระบบออนไลน์


prepare work 2 years

prepare work 2 years

ช่วงที่น้าซู ระพินทร์ พุฒชาติ มาเยี่ยมสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง ในช่วงเที่ยงววัน

prepare work 2 years

prepare work 2 years

prepare work 2 years

prepare work 2 years

prepare work 2 years


prepare work 2 years

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

prepare work 2 years

prepare work 2 years

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน