วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บันทึกการแสดงสดของพี่ซะ กรรณิกา อารีสมาน ในเพลงสุดแผ่นดิน กับเพลงสุดท้าย(เวอร์ชั่นมาร์ค) 31 ม.ค.2554          บนเวทีรวมพลังปกป้องแผ่นดิน ที่สะพานมัฆวาน ในวันสิ้นเดือนมกราคม 2554 พี่ซะ กรรณิืกา อารีสมาน ได้ขึ้นเวที มอบบทเพลงขับกล่้อมผู้มาร่วมชุมนุมหน้าเวที กับ 2 บทเพลงที่มีความหมาย คือ เพลงสุดแผ่นดิน และตามด้วยเพลงสุดท้าย(เวอร์ั่ชั่นมาร์ค) เพื่อแสดงเจตนารมย์ของคนไทยที่รักชาติ ในการปกป้องหวงแหนแผ่นดินเกิดเพลงสุดแผ่นดิน
ผู้แต่งคือ ส.อ.พรเลิศ สารานิยกุล

สุดดินคือถิ่นน้ำ
เขตครามไทยสุดแนว
เราถอยไปไม่ได้อีกแล้ว
ผืนดินสิ้นแนวทะเลกว้างใหญ่

ชาติไทยในเก่ากาล
ถูกเขารานย่ำใจ
เคยเสียน้ำตามากเพียงไหน
เสียเนื้อเลือดเท่าไรชาวไทยจำได้ดี

เราถอยมาอยู่แสนไกล
รวมเผ่าไทยอยู่อย่างเสรี
พระสยามทรงนำโชคดี
ผืนดินถิ่นนี้คือแผ่นดินทอง

ไม่มีที่แห่งไหน
ให้ไทยไปจับจอง
เราถอยไปไม่ได้พี่น้อง
ใครคิดมาแย่งครองผองไทยจงสู้ตาย

1 ความคิดเห็น:

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน