วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เพลงสำนึกคุณแผ่นดิน จากไก่ แมลงสาบ..อย่าทำร้ายแผ่นดิน แผ่นดินพ่อแม่ของเรา สำนึกคุณแผ่นดิน แผ่นดินในหลวงของเรา



           แผ่นดินไทย บรรพบุรุษของเราได้ต่อสู้ สละเลืดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให้คงอยู่มาถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน แต่ผู้คนในยุคนี้ ดูเหมือนจะไม่สำนึกคุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดมากนัก  เมื่อหลายคน มุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตัวเอง และพวกพ้อง ไม่สนใจความเดือดร้อน หรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น จนมีคนไทยที่รักความถูกต้อง เป็นธรรมต้องออกมาเรียกร้องให้รู้จักสำนึกคุณของแผ่นดินถิ่นเกิดบ้าง


            ไก่ แมลงสาบ ได้สะท้อนเรื่องราวของสังคมไทย เขียนบทเพลง "สำนึกคุณแผ่นดิน" สำหรับคนไทยทุกคน ได้หยุดคิืดกันบ้าง





          เพลงสำนึกคุณแผ่นดิน

สำนึกคุณแผ่นดิน     ที่อยู่กินนะพวกเรา
ทดแทนคุณเม็ดข้าว  ทุนเหนือเกล้าเจ้าแผ่นดิน

เรียนจบจากมหาลัย  ก้าวไปหลายท้องถิ่น
ทำงานต่างแผ่นดิน  ทรัพย์สินมีแล้วมากมาย

ทุกอย่างล้วนมีครบครัน สุขสันต์ครอบครัวสมใจ
บ้านรถท่องเที่ยวสบาย สุดท้ายลืมให้แผ่นดิน


สำนึกคุณแผ่นดิน     ที่อยู่กินนะพวกเรา
ทดแทนคุณเม็ดข้าว  ทุนเหนือเกล้าเจ้าแผ่นดิน

สำนึกคุณแผ่นดิน     ให้แผ่นดินเพื่อแผ่นดิน
สำนึกทุกชีวินให้แผ่นดิน ถิ่นเกิดกาย

อย่าทำร้ายแผ่นดิน  แผ่นดินพ่อแม่ของเรา
สำนึกคุณแผ่นดิน    แผ่นดินในหลวงของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน