วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รวมรหัสข้อมูล ดาวน์โหลดริงโทน เสียงเรียกเข้าและเสียงรอสาย (Ring Tone +Calling Melody) สำหรับโทรศัพท์มือถือ บทเพลงจากหลายอัลบั้มของสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ และ ไก่ แมลงสาบ

เสียงเรียกเข้า(Ringtone)
  (เสียงเรียกเข้า)  

 เพลงศิลปินอัลบั้มTrue ToneFullsong

 กีฬาแห่งชาติวัลลภ  พลเสนชลบุรีเกมส์9710037100

 ชลบุรีเกมส์วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์9710137101

 ชล เชียร์วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์9710237102

 คนชล  สู้สู้วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์9710337103

 มันอยู่ที่หัวใจ(เมืองชลเกมส์-กีฬาคนพิการ)วัลลภ  พลเสนชลบุรีเกมส์9710437104

 พระภูมิพลวัลลภ +สุเวศน์ พระภูมิพล9588535885

 คืนชีวิตให้แผ่นดินวัลลภ +สุเวศน์ พระภูมิพล9588635886

 เงินทองเป็นของมายาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711037110

 เดินทีละก้าววัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711137111

 ต้นกล้าพอเพียงวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711237112

 ยิ่งทำยิ่งได้วัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711337113

 เกษตรโยธินวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711437114

 ไปเขาเขียววัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711537115


กสิกรรมธรรมชาติวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711637116

 โป่งแรดวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711737117

 ทรัพยากรไทย สู่วิถีใหม่วัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711837118

 สู่ครัวโลกวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด19711937119

 กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29814738147

 ปลูกของที่กินวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29814838148

 ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29814938149

 ควายคาบจอบวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29815038150

 ยุทธการถอยหลังวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29815138151

 ราชภัฏทหารพระราชาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29815238152

 ศาสตร์พระราชาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29815338153

 แร้งแก่คาบดอกต้อยติ่งวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29815438154

 รักษ์ไม่จางที่บางปะกงวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29815538155

 คนเอาถ่านวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด29815638156วิธีการดาวน์โหลด

  ·        ระบบ AIS
  บริการ  True tone :  กด *488600 ตามด้วยรหัสเพลง 5 หลัก + 6176  โทรออก
  บริการ Full Song :  เข้าเมนูเขียนข้อความ พิมพ์รหัสเพลง 5 หลัก + 6176 ส่งไปที่หมายเลข 4886005
 
·        ระบบ DTAC
  บริการ True tone, Full Song :  กด *1920022 ตามด้วยรหัสเพลง 5 หลัก + 6176   โทรออก
 
·        ระบบ True Move
  บริการ True tone, Full Song :  เข้าเมนูเขียนข้อความ พิมพ์รหัสเพลง 5 หลัก + 6176  ส่งไปที่หมายเลข 4886000
 
 
  หมายเหตุ   โทรศัพท์มือถือของผู้รับต้องทำการเปิดบริการ GPRS ให้เรียบร้อยก่อน วิธีการเปิดบริการ ให้โทรไปที่ Call Center ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
 
     AIS Call Center โทร. 1175
     DTAC Call Center โทร. 1678
     True move Call Center โทร. 1331--------------

1 Calling Melody ( AIS ) 
2 เสียงรอสาย   
 รายชื่อเพลงศิลปินอัลบั้มCODE
4 กีฬาแห่งชาติวัลลภ  พลเสนชลบุรีเกมส์36112569
5 ชลบุรีเกมส์วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์36112570
6 ชล เชียร์วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์36112571
7 คนชล สู้สู้วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์36112572
8 มันอยู่ที่หัวใจ(เมืองชลเกมส์-กีฬาคนพิการ)วัลลภ  พลเสนชลบุรีเกมส์36112573
9 พระภูมิพลวัลลภ +สุเวศน์ พระภูมิพล36112593
10 คืนชีวิตให้แผ่นดินวัลลภ +สุเวศน์ พระภูมิพล36112594
11 เงินทองเป็นของมายาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด136112595
12 ต้นกล้าพอเพียงวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด136112596
13 ยิ่งทำยิ่งได้วัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด136112597
14 เกษตรโยธินวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด136112598
15 กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด236112599
16 ปลูกของที่กินวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด236112600
17 ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด236112601
18 ราชภัฏทหารพระราชาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด236112602
19     
20  วิธีการใช้บริการ :   
21  กด *789 แล้วตามด้วยรหัสเพลง 8 หลัก จากนั้นกดปุ่มโทรออก   
22  หรือกด 1175 กด 9 เพื่อสมัครกับเจ้าหน้าที่โดยตรง   
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35  Ring 4 U ( DTAC )
36 เสียงรอสาย   
37     
38  รายชื่อเพลงศิลปินอัลบั้มCODE
39 กีฬาแห่งชาติวัลลภ  พลเสนชลบุรีเกมส์922802890464
40 ชลบุรีเกมส์วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์922802891464
41 ชล เชียร์วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์922802892464
42 คนชล สู้สู้วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์922802893464
43 มันอยู่ที่หัวใจ(เมืองชลเกมส์-กีฬาคนพิการ)วัลลภ  พลเสนชลบุรีเกมส์922802894464
44 พระภูมิพลวัลลภ +สุเวศน์ พระภูมิพล922802916464
45 คืนชีวิตให้แผ่นดินวัลลภ +สุเวศน์ พระภูมิพล922802917464
46     
47      
48      
49   **ขาดอัลบั้ม เกษตรโยธิน ชุด 1,2  
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58  วิธีใช้บริการ :   
59  กด *119 ตามด้วยรหัส 12 หลัก แล้วกดปุ่มโทรออก   
60  หรือกด 1678 เพื่อสมัครกับเจ้าหน้าที่โดยตรง   
61      
62      
63      
64  Color Ring  (True Move) 
65 เสียงรอสาย   
66      
67  รายชื่อเพลงศิลปินอัลบั้มCODE
68 ชล เชียร์วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์10192569
69 คนชล  สู้สู้วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์10192570
70 กีฬาแห่งชาติวัลลภ  พลเสนชลบุรีเกมส์10192571
71 ชลบุรีเกมส์วัลลภ  พลเสน+อิศรทรรศ  ภิรมย์ชลบุรีเกมส์10192572
72 มันอยู่ที่หัวใจ(เมืองชลเกมส์-กีฬาคนพิการ)วัลลภ  พลเสนชลบุรีเกมส์10192573
73 พระภูมิพลวัลลภ +สุเวศน์ พระภูมิพล10192599
74 คืนชีวิตให้แผ่นดินวัลลภ +สุเวศน์ พระภูมิพล10192600
75 เดินทีละก้าววัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด110192603
76 ยิ่งทำยิ่งได้วัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด110192604
77 เกษตรโยธินวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด110192605
78 ทรัพยากรไทย สู่วิถีใหม่วัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด110192606
79 กู้ชาติด้วยศาสตร์พระราชาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด210192607
80 ปลูกของที่กินวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด210192608
81 ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด210192609
82 รักษ์ไม่จางที่บางปะกงวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด210192610
83 เงินทองเป็นของมายาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด110192611
84 ต้นกล้าพอเพียงวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด110192612
85 ราชภัฏทหารพระราชาวัลลภ +สุเวศน์ เกษตรโยธิน ชุด210192613
86     
87  วิธีการใช้บริการ :   
88  กด * 888 ตามด้วยรหัสเพลงที่ต้องการ 8 หลัก แล้วกดปุ่มโทรออก   
89  หรือโทรไปที่ 2222 บอกรหัสเพลงที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่   --------------

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน