วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

เพลงครอบครัวอบอุ่น โดย ไก่ แมลงสาบเขียนให้โครงการ Happy Family ครอบครัวอุ่นรัก 28 ส.ค.2554

         ในช่วงที่ไก่ แมลงสาบเดินทางไปร่วมกิจกรรม โครงการ HAPPY FAMILY ครอบครัวอุ่นรัก ซึ่งจัดโดยชมรมวิทยุเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี เมื่อ 28 สิงหาคม 2554 นั้น ไก่ แมลงสาบ ได้เริ่มเขียนเพลง "ครอบครัวอบอุ่น" ในช่วงพักเที่ยง สำหรับมอบให้ชมรมวิทยุเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี นำไปใช้จัดกิจกรรมต่อไป..

        และนี่คือ เนื้อเพลง ครอบครัวอบอุ่น ที่เขียนในวันนั้น

photo

photo

เพลงครอบครัวอบอุ่น

      ครอบครัวอบอุ่น       ดูละมุนละไม
      พวกเราใส่ใจ      จึงสดใสวัยทีน
      ครอบครัวน่าอยู่  ต้องเรียนรู้ทั่วถิ่น
      อยู่เป็นอาจิน   แล้วในชีวินจะปลอดภัย

          ครอบครัวอุ่นรัก  สายใยรักผ่องใส
            หากเราเข้าใจ   สื่อพันธุ์ใหม่รวมพลัง
            สร้างสรรค์สังคม  ค่านิยมให้ถูกทาง
            ด้วยความมุ่งหวัง  จริงจัง จริงใจ

      สื่อพันธุ์ใหม่   เราเป็นสื่อพันธุ์ใหม่
      ดูแลใส่ใจ   สุขภาวะเยาวชน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน