วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

บทเพลง เทิดไท้องค์ราชันย์ โดย ไก่ แมลงสาบทเขียนให้งานรวมพลังทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ มหัศจรรย์ความพอเพียง แนวคิด : พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน

         บทเพลง เทิดไท้องค์ราชันย์ โดย ไก่ แมลงสาบทเขียนให้งานรวมพลังทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ มหัศจรรย์ความพอเพียง แนวคิด : พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน 2 กันยายน 2554เทิดไท้องค์ราชันย์


        รวมพลังทั่วไทย  เทิดไท้องค์ราชันย์
        สู่มหัศจรรย์  ความพอเพียง
        พลิกใจพลิกให้สุดเหวี่ยง
        แล้วร้อยเรียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน

        รวมพลังทั่วไทย  เทิดไท้องค์ราชันย์
        สู่พลังสร้างสรรค์ ทั่วภาคพื้น
        ร่วมพลิกใจ  พลิกไทยให้ตื่นฟื้น
        เพื่อสุขที่ยั่งยืน  อย่างพอเพียง

      เพื่อในหลวง เพื่อประเทศไทย
      มาพลิกกาย พลิกใจไม่โอนเอียง
      ปลุกเร้าพลัง  ความเชื้อมั่นไว้ข้างเคียง
      ความพอเพียง ที่เที่ยงแท้และยั่งยืน


                                                วัลลภ  พลเสน           30 สค 2554  ระหว่างทางชลบุรี-จันทบุรี  12.00 น. – 14.09 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน