วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

เพลงลมแล้ง - ต่อศักดิ์ จันทร์กลัด version เวทีพัฒนาตัวชี้วัด

       เพลงลมแล้ง version เวทีพัฒนาตัวชี้วัดระดับภาค และระดับโครงการย่อย 6-8 กันยายน 2554
ศิลปิน ต่อศักดิ์ จันทร์กลัด (ต่อ วงซูซู)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน