วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

เอกสารส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก มหัศจรรย์ หญ้าแฝก

        ในงานนิทรรศการ รวมพลังชาวไทย เทิดไท้องค์ราชัน มหัศจรรย์ความพอเพียง ณ เซ็นทัรล ลาดพร้าว ซึ่งจัดงานในช่วงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔ นอกจากการแสดงนิทรรศการ งานเสวนาที่น่าสนใจแล้ว ภายในงานยังมีการแจกเอกสารความรู้ที่น่าสนใจอีกด้วย


        นี่คือ "เอกสารส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก มหัศจรรย์ หญ้าแฝก" ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นี่คือ โฉมหน้าของเอกสารภาพสวยๆที่ว่านี้photp book

photp book

photp book


photp book

photp book

photp book

photp book

photp book

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน