วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

3 Video ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ในเวทีพัฒนาตัวชี้วัดระดับภาค และระดับโครงการย่อย 6 ก.ย. 2554

         ไก่ แมลงสาบ และ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ได้เข้าร่วมสัมมนา ในเวทีพัฒนาตัวชี้วัดระดับภาค และระดับโครงการย่อย ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน กับโครงการของ สสย. นี่คือ วิดีโอบรรยากาศในการร่วมกิจกรรมในวันที่ 6 กันยายน 2554         ช่วงการแนะนำตัวของไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ในเวทีพัฒนาตัวชี้วัดระดับภาค และระดับโครงการย่อย 6 กันยายน 2554 ณ บ้านสบายดีรีสอรท ต.บางกระจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
         บรรยากาศการเขียนเพลง "ส่งพลังใจ" โดย ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ในเวทีพัฒนาตัวชี้วัดระดับภาค และระดับโครงการย่อย 6 กันยายน 2554 ณ บ้านสบายดีรีสอรท ต.บางกระจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
         มาถึงส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระในงานนี้กันบ้าง พี่น้อย วิทยากรประจำเวที พูดสรุปภาพรวมของการสัมมนาใน 3 วัน - ผลลัพธ์เมื่อจบเวที และกติกาในเวทีพัฒนาตัวชี้วัดระดับภาค และระดับโครงการย่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน