วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

สูจิบัตรของงาน รวมพลังชาวไทย เทิดไท้องค์ราชัน มหัศจรรย์ความพอเพียง ๓๑ สค - ๔ ก.ย.2554

        จากการให้ เพื่อสาธารณกุศล มาสู่การทำงานบนฐานของความรู้ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน ก่อใ้ห้เกิดองค์ความรู้ จนกระทั่งเกิดการจัดงาน นิทรรศการรวมพลังชาวไทย เทิดไท้องค์ราชัน มหัศจรรย์ความพอเพียง  "พลิกใจให้พอเพียง เพื่อสุขที่ยั่งยืน"ซึ่งรายละเอียดของการแสดงนิทรรศการและการเสวนา ของงานนี้ัทั้งหมด อยู่ในหนังสือสูจิบัตรนี้แล้ว


photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน