วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

วิทยุสื่อร้อนที่มีผลต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดย รศ.จุมพล รอดคำดี 29 ส.ค.2554

        การบรรยายเรื่อง วิทยุสื่อร้อนที่มีผลต่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดย รศ.จุมพล รอดคำดี ที่ปรึกษาชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว ใน "โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก" เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุม ๑ อาคาร ๒ สวท. กรมประชาสัมพันธ์ ดินแดง กทม. โดย ศูนย์ร่วมพัฒนา จังหวัดชลบุรี และ ชมรมวิทยุเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน