วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

การเชื่อมเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี 29 ส.ค.2554          การเชื่อมเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี ประธานชมรมวิทยุเด็กฯ ใน "โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก" เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุม ๑ อาคาร ๒ สวท. กรมประชาสัมพันธ์ ดินแดง กทม. โดย ศูนย์ร่วมพัฒนา จังหวัดชลบุรี และ ชมรมวิทยุเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี
           การถ่ายภาพที่ระลึกในช่วงปิดงาน โครงการ Happy Family ครอบครัวอุ่นรัก เ่มื่อ 29 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุม ๑ อาคาร ๒ สวท. กรมประชาสัมพันธ์ ดินแดง กทมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน