วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

คู่มือกินดี คู่มือพึ่งตนเองเล่มที่ ๒ จากงานรวมพลังชาวไทย เทิดไท้องค์ราชัน มหัศจรรย์ความพอเพียง

          ในงานนิทรรศการ รวมพลังชาวไทย เทิดไท้องค์ราชัน มหัศจรรย์ความพอเพียง ณ เซ็นทัรล ลาดพร้าว ซึ่งจัดงานในช่วงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔ นอกจากการแสดงนิทรรศการ งานเสวนาที่น่าสนใจแล้ว ภายในงานยังมีการแจกเอกสารความรู้ที่น่าสนใจอีกด้วย


        นี่คือ คู่มือพึ่งตนเอง เล่มที่ ๒ คู่มือกินดี ว่าด้วยเรื่องของการผลิตอาหารแบบปลอดสารเคมี ทั้งลดต้นทุนการผลิต และดีต่อสุขภาพ ด้วยแนวทางของเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ  นี่โฉมหน้าของเอกสารภาพสวยๆที่ว่านี้ ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ี่ที่ www.84tambonsforkinf.com
photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok


photo ok

photo ok

photo ok

photo ok


photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo okphoto ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

photo ok

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน