วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

คู่มือพึ่งตนเอง เล่มที่ ๑ คู่ืมืออยู่ดี จากงานรวมพลังชาวไทย เทิดไท้องค์ราชัน มหัศจรรย์ความพอเพียง

        ในงานนิทรรศการ รวมพลังชาวไทย เทิดไท้องค์ราชัน มหัศจรรย์ความพอเพียง ณ เซ็นทัรล ลาดพร้าว ซึ่งจัดงานในช่วงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔ นอกจากการแสดงนิทรรศการ งานเสวนาที่น่าสนใจแล้ว ภายในงานยังมีการแจกเอกสารความรู้ที่น่าสนใจอีกด้วย

        นี่คือ คู่มือพึ่งตนเอง เล่มที่ ๑ คู่ืมืออยู่ดี ว่าด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ด้วยการมุ่งสร้างเสริมกิจกรรมภายในครอบครัว   โฉมหน้าของเอกสารภาพสวยๆที่ว่านี้ ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ี่ที่ www.84tambonsforkinf.com


photp book

photp book

photp book

photp book

photp book

photp book

photp book


photp book

photp book

photp book

photp book


photp book

photp book

photp book

photp book


photp book

photp book

photp book

photp book

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน