วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

การสร้างกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ โดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ เมื่อ 29 ส.ค.2554
        การบรรยายในหัวข้อ "การสร้างกระแสสังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ" โดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์  ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน  ใน "โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก" เมื่อ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ห้องประชุม ๑ อาคาร ๒ สวท. กรมประชาสัมพันธ์ ดินแดง กทม. โดย ศูนย์ร่วมพัฒนา จังหวัดชลบุรี และ ชมรมวิทยุเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี
        ช่วงของการอภิปราย แลกเปลี่ยนเีรียนรู้ หลังจากคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ บรรยายจบ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน