วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

เพลง ไม้ไผ่ - ไก่ แมลงสาบ ..จากภูมิปัญญาไทยสู่บทเพลง
            "เป็นคนไทย  วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย
        วัสดุที่ใช้อย่างมากมาย คือ ไม้ไผ่
         จะสร้างสรรค ์ผลิตผลงานชนิดใด
        ที่อยู่อาศัย เครื่องเรือนเครื่องใช้ อาหารการกิน..."

   

            นี่คือ ส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง "ไม้ไผ่" บทเพลงที่หยิบยกประเด็นเรื่องของภูมิปัญญาไทย เรื่องของเครื่องจักสาน ซึ่งในสมัยก่อน "ไม้ไผ่" เป็นวัสดุที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งการนำมาใช้ผลิคเครื่องดนตรี อย่าง ขลุ่ย แคน โหวต อังกะลุง จากแนวคิดนี้ จึงเป็นที่มาของบทเพลง ที่ชื่อ "ไม้ไผ่" พร้อมกับแง่คิดที่ทิ้งไว้ให้ขบคิดในตอนท้ายของเพลงนี้

            เพลงไม้ไผ่ นี้ ไก่ แมลงสาบ (ว.พลเสน) แต่งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ส่วนวิดีโอการขับร้องเพลง ที่ได้เห็นนี้  บันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 ที่ห้องพักในโรงแรมชาลีน่า ซอยลาดพร้าว 122 กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน