วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

3 Video รายการศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน สัมภาษณ์ คุณวริสร รักษ์พันธ์ 27 ก.ค.2554

            หลังจากที่เคยนำเรื่องราวของคุณวริสร รักษ์พันธ์ แห่งชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท ในการน้อมนำหลักปรัชญา แนวทางของพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นเข็มทิศในการทำงานและชีวิตส่วนตัว นำเสนอทางรายการเรารักพระเ้จ้าอยู่หัว ทางสถานีวิทยุชุมชนบ้านห้วยขวาง คลื่นศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน มาแล้ว นี่คือ การเดินทางมาที่ชุมพร คาบาน่า รีสอร์ท กับการจัดรายการ ศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน ที่ร้านระเบียงทะเล ริมหาดทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร กับการพูดคุยกับผู้บริหารชุมพร คาบาน่า รีสอร์ตในแบบเป็นกันเอง กับหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ชมอย่างเต็มอิ่ม            "....เราต้องไม่ทำให้หมู่คณะเดือดร้อน แล้วเราต้องเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ไว้ว่า พระองค์ท่านไม่ต้องการตำราเรียนเดินได้ แต่พระองค์ท่านทรงอยากให้เยาวชน ได้มีชีวิต มีความสำนึกที่มีหลายๆอย่างรวมกัน เรียนได้ ดนตรีได้ กีฬาได้ อยู่เป็นหมู่คณะได้ แล้วก็เสียสละให้ส่วนรวม ก็จบมาพร้อมกับความรู้สึกอันนี้ ซึ่งเป็นทุนเป็นพื้นฐานที่ได้มา..."
            "...ตั้งใจว่าชีวิตนี้จะัใช้หนี้ตรงนี้ตลอดชีวิต เป็นหนี้ที่ผมภาคภูมิใจมากคือ หนี้ต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน การที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานนี่ อันนี้ทำให้ผมมีพลังที่จะทำงานนี้ตลอดชีวิต โดยที่รู้สึกว่ามันเต็มใจตลอดชีวิต เรามีวิบากที่สุดในชีวิตแล้วและเราก็ได้รับพระราชทานกำลังใจจากพระองค์ท่าน ผมว่านี่ ผมจะแสดงให้โลกเห็นว่า สิ่งเล็กๆที่คนไทยมีต่อพระเจ้าอยู่หัวนี่ มันมีพลังที่ทำให้เราำทำได้ตลอดทั้งชีวิต ที่ไม่มีเงื่อนไขและข้อแม้..."            "... แนวคิืดก็คือว่าเราจะไม่ทิ้งคนที่นี่ เราจะดูแลคนที่นี่เพราะวันหนึ่ง พระเ้จ้าอยู่หัวไม่ทิ้งพวกเรา ไม่เคยทิ้งประชาชน และวันนั้น เรามีพระองค์ท่าน คนอื่นไม่มีมาสนใจใยดี พวกเราก็จะไม่ทิ้งกัน ก็เลยเกิดโครงการอุ้มชูไม่จำกัด ไม่จำกัดด้วยกาลเวลา ไม่จำกัดด้วยเื่งื่อนไข..."

            "..เราตามพระองค์ท่าน เราฟังคำสอนของพระองค์ท่านผ่าน อ.วิวัฒน์ แต่เราไม่เคยคิดว่าเราเ้ป็นอะไร เราเป็นส่วนหนึ่งของเกษตรโยธิน คือ การมีวินัยและไปพร้อมกัน ช่วยเหลือดูแลกัน ก็... ผมก็จะใช้เพลงพี่ไก่ ฟังไปก็ปลุกใจ อย่างชุดเกษตรโยธิน มีอยู่คำนึงที่ฟังแล้ว แบบ....   ฟังเรื่องราวผมทั้งหมดเนี่ย มันมีท่อนหนึ่งที่ว่า ..องค์พระภูมิพล เราเทิดไว้เหนือเกล้า ท่านทรงห่วงใยเรา....   ผมฟังนะ น้ำตาร่วงทุกที..   ชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้น ไปพ้องกับเพลง เรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้น....."
                   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน