วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สิบสองสิงหาพระมิ่งขวัญ โดย นายวิษณุ แก้ววิชัย

      สิบสองสิงหามิ่งมงคล
เฉลิมพระชนมน้อมเกล้า
พระเกียรติแซ้ซ้อนนานเนาว์
ปกเกล้าฯปกเกศเหล่าประชา

       ทุกย่างพระบาทเสด็จฯเกื้อหนุน
คำ้จุนเกื้อบุญรักษา
สุงสุดเหนือพสุธา
ดั่งพระมารดาแห่งแผ่นดิน

       พระทรงเป็นเช่นสายนำ้
หยดหลั่งความงามกระแสสินธ์ุ
คลายร้อนดับทุกข์ธรณิน
เติมรักษ์ให้ดินชุ่มฉำ่

      ก้มกราบบังคมบาท
พระบรมราชินีนาถทรงธรรม
พระเมตตาอันส่องนำ
พระมารดาแห่งชนไทย    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ แก้ววิชัย ( ณุ บูรพา )
10/ส.ค./54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน