วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

9 Video โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๔ ที่บ้านปลาโลมารีสอร์ท ฉะเชิงเทรา

          ศูนย์ร่วมพัฒนา จังหวัดชลบุรี และ ชมรมวิทยุเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี ร่วมกับ สสย แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสานพลังขับเคลื่อนเครือข่าย สื่อพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว" ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในงานนี้ ตัวแทนจาก คลื่นศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน FM 98.10 MHz ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมนี้ ในช่วงระหว่าง ๒๘-๒๙ สิงหาคม

          นี่คือ วิดีโอบันทึกภาพบรรยากาศ และรายละเอียด กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีข้อมูล สาระความรู้หลายอย่างที่น่าสนใจ


          ช่วงแนะนำตัวอีกครั้ง เื่มื่อเพื่อนใหม่ 3 คน จากกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน มาร่วมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสานพลังขับเคลื่อนเครือข่าย สื่อพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว" หรือ "โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก" เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่บ้านปลาโลมารีสอร์ท ฉะเชิงเทราโดย ศูนย์ร่วมพัฒนา จังหวัดชลบุรี และ ชมรมวิทยุเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี
          พี่แอ๋ว จริยา บรรยายในหัวข้อ ความแตกต่าง พลังและการเชื่อมโยง ในกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสานพลังขับเคลื่อนเครือข่าย สื่อพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว" หรือ "โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก" เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่บ้านปลาโลมารีสอร์ท ฉะเชิงเทรา

          กิจกรรมแ่บ่งกลุ่ม ภาพปลายทางที่สมบูรณ์นั้น คือ ดาวนำทาง ในกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสานพลังขับเคลื่อนเครือข่าย สื่อพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว" หรือ "โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก
          การบรรยายของพี่แอ๋ว ในกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสานพลังขับเคลื่อนเครือข่าย สื่อพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว" หรือ "โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก" เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่บ้านปลาโลมารีสอร์ท          เกม Black Magic woman ช่วงพักผ่อนยามเที่ยง ก่อนเริ่มกิจกรรมภาคบ่าย ในกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ประสานพลังขับเคลื่อนเครือข่าย สื่อพันธุ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว"

          ช่วงของการระดมสมองของกิจกรรมภาคบ่าย


          ช่วงเวลาของการหารือ ก่อนสรุป ใน "โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก"          จับมือล้อมวง ร้องเพลงเป็นสัญญาของการร่วมเป็นเครือข่ายผู้จัดรายการวิทยุเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี ใน "โครงการ Happy family ครอบครัวอุ่นรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน