วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บทกวี นำ้ต่างสายใจต่างสี โดย ณุ บูรพา

     บทกวี นำ้ต่างสายใจต่างสี 


        ต่างความเชื่อ หลากความคิด จะผิดไหม
         ต่างที่ไป ไกลที่หา ท้าที่ฝัน
        ใจต่างสี ตีต่างไม้ ตายเหมือนกัน
        วัยรอวัน ฉันรอใคร ใครรอเธอ

...ต่างความคิด คิดแตกต่าง ทางแตกแยก
จะผิดแปลก แยกความคิด ผิดไหมเออ
ดูสายนำ้ สิหลายสาย หมายใจเจอ
หลากล้นเอ่อ เป็นสายเดียว เกี่ยวสายใจ

        นำ้ไม่แบ่ง แกร่งที่มา ของสายนำ้
        นำ้ไม่แบ่ง แยกความงาม ของที่หมาย
       นำ้ไม่แบ่ง เชื้อชนชาติ ชาติชนใด
       นำ้ไม่แบ่ง ว่าของใคร ไต่ตรองดู

เราเป็นคน เปิดความคิด มีผิดถูก
คิดทำพูด ถูกหรือผิด ใคร่เรียนรู้
ยามใดผิด ผิดยอมรับ ครับคุณครู
เปิดประตู สู่หัวใจ ให้แก่กัน

ณุ บูรพา
5/08/54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน