วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

100 ภาพบรรยากาศ เดินทางไปพม่า ชุดที่ ๕

           ภาพบรรยากาศหลากหลายมุมจากการเดินทางไปทัวร์พม่า ของไก่ แมลงสาบ + ทีมงานและคณะทัวร์จากวัดท่อใหญ่ จ.ชลบุรี เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา


go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burmago to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

go to burma

go to burma


go to burma

go to burma

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน