วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

3 video บันทึกการแสดงสด ไก่ แมลงสาบ และสุเวศน์ ภู่ระหงษ์ 26 ส.ค.2554

        บันทึกการแสดงสด สุเวศน์ ภู่ระหงษ์และ ไก่ แมลงสาบในช่วงก่อนพิธีเปิดงาน "วิจัย นิทรรศน์ พลังท้องถิ่นกับการจัดการตนเอง" ณ ลานนิทรรศการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี  เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔         บันทึกการแสดงสด สุเวศน์ ภู่ระหงษ์และ ไก่ แมลงสาบ ในช่วงพักกลางวัน ซึ่งได้ทำการแสดงดนตรี และำพูดคุยแนะนำนิทรรศการที่น่าสนใจภายในงานครั้งนี้ กับการแสดงสดเกือบ 1 ชั่วโมง         บทเพลงพิเศษ ที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ กับบทเพลง "สกว.กับชุมชน"  ที่บอกถึงส่วนสำคัญของงานนี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน