วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บทกวี พระแม่ฟ้ามาตาแห่งสยาม โดย ณุ บูรพา

บทกวี พระแม่ฟ้ามาตาแห่งสยาม

         พระราชสมภพ ตรีเทวษ
         ประสิทธิ์เทพ พิบูลย์สรรค์
         จักรีบรมนาถ มิ่งนิรันดร์
         พระเมตตา ดั่งฝนริน

พระหัตถ์ทิพย์ ประคองหล้า
ประคองฟ้า พระภูมินทร์
หยาดฟ้า มาสู่ดิน
ประชาซ้อง พระเกียรติงาม

         เอกองค์ ราชินี

         ประเสริฐศรี ปกสยาม
         ปกเกล้า พระทัยงาม
         อันแซ่ซ้อง พระมาตา

เทิดไท้ นฤบพิตร

องค์สิริกิต์ พระคงคา
ประสิทธิ์ทิพย์ พระมารดา
ณ.สยาม ประเทศไทย

        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ.
        ข้าพระพุทธเจ้านายวิษณุ แก้ววิชัย ( ณุ บูรพา )

        6/08/54

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน