วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา....บทเพลงที่นำหลักปรัชญาในหลวงเตือนสติคนไทยในยามวิกฤติน้ำท่วม 2553

            ในยามวิกฤติน้ำท่วมไทย ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และที่ภาคใต้ในช่วงต้นเดือน พ.ย.2553 เกิดความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคในเวลานี้ ภาพการรายงานข่าวทางโทรทัศน์ช่องต่างๆ หลายฝ่ายรวมน้ำใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อื่นอีกแล้ว  เสียงสะท้อนของผู้ได้รับความเดือดร้อน ที่รอความช่วยเหลือ ถูกสะท้อนผ่านทางสื่อต่างๆเป็นระยะๆ ทำให้คนไทยหลายคน ท้อแท้ สิ้นหวัง หมดกำลังใจเพราะวิกฤติที่เกิดขึ้น ทำให้พวกเขาสูญเสียหลายอย่าง เป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตเลยทีเดียว


            แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาส กำลังใจและความคิดเป็นสิ่งสำคัญในเวลานี้


            เมื่อเกิดวิกฤติ ความเดือดร้อนขึ้นในยามใด คนไทยจะนึกถึงในหลวง ได้เห็นข่าวในหลวงทรงให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ  ในเหตุการณ์วิกฤติน้ำท่วม 2553 พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลายครั้ง (อ่านรายละเอียดข่าวในตอนท้ายสุด)  ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติครั้งใด พระองค์ไม่เคยย่อท้อในการมองหาหนทางวิธีช่วยเหลือ หลักปรัชญาของพระองค์ท่านหลายแนวทางล้วนเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้


            อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ซึ่งเคยรับใช้ใกล้ชิดในหลวง ได้บอกเล่าถึงพระราชดำรัสของพระองค์ซึ่งเป็นหลักปรัชญาหลายอย่าง หนึ่งในนั้นได้ถูกนำมาถ่ายทอดเป็นบทเพลง "ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา" โดย ศิลปิน ไก่ แมลงสาบ และ สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
            "ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา         ถ้ามีปัญญาและความอดทน
            คิดดีทำดีมีเหตุผล                    ไม่ต้องกังวลเพราะเรามีปัญญา"            นี่คือส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงนี้ หากนำมาคิดให้ดี หลักปรัชญาในหลวงในเรื่องนี้ เป็นความจริงที่หลายคนอาจไม่ได้คิด สิ่งสำคัญในชีวิตของคนเรา หาใช่ทรัพย์สิน เงินทอง ถึงแม้จะสูญเสียไป ความจริงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ถ้าคุณมีสติปัญญาและความอดทน คุณก็สามารถหาทรัพย์สินเงินทองขึ้นมาใหม่ได้  วิกฤติในครั้งนี้ เป็นเหมือนบททดสอบหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเอง


              "พระองค์ทรงให้แนวทาง        สรรค์สร้างผลงานให้เห็น      
             แยบยลในทุกประเด็น            พระองค์ทรงเน้นให้เป็นแบบไทย.."
            และนี่คือ บทเพลง "ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา" หากฟังและคิดตามหลักปรัชญาในหลวงที่ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงนี้ วิกฤติน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผู้ประสบอุทุกภัย หากมีกำลังใจและมีสติปัญญา ลุกขึ้นสู้ต่อไป            เพลง ความขาดแคลนไม่ใช่ปัญหา
            ศิลปิน ไก่ แมลงสาบ +สุเวศน์ ภู่ระหงษ์
            อัลบั้มชุด เกษตรโยธิน ชุด 2.


    รายละเีอียดข่าว

"ในหลวง"พระราชทานเงินพิ่ม 10 ล.ช่วยผู้ประสบภัยที่ชุมพร
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 พฤศจิกายน 2553 12:18 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มอีกจำนวน 10 ล้านบาท ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลังจากเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้ว 10 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแจกจ่ายผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ
ในวันนี้ (6 พ.ย.) นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ จะเดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่วัดราษฎร์บูรณาราม ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1,000 ครอบครัว


ทร.เร่งนำถุงยังชีพพระราชทานแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 พฤศจิกายน 2553 12:44 น.

พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว เสนาธิการทหารเรือ เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กองทัพเรือ เพื่อดำเนินการจัดซื้อน้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 3 ล้านบาทนั้น กองทัพเรือได้จัดถุงยังชีพพระราชทานในเบื้องต้นจำนวน 800 ชุด ประกอบด้วย ข้าวสวยสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ไฟฉาย น้ำดื่ม ซึ่งสามารถใช้ยังชีพได้ 3 วัน และของใช้ที่จำเป็น อาทิ เทียนไข ไฟฉายพร้อมถ่าน ผ้าอนามัย ลำเลียงโดยเครื่องบินของกองทัพเรือจำนวน 2 ลำ ออกเดินทางจากกองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังหมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ทัพเรือภาคที่ 2 นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อไปเป็นการด่วน


"ในหลวง" พระราชทานสิ่งของผู้ประสบอุทกภัยที่ชุมพร
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 พฤศจิกายน 2553 11:58 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายดิสธร วัชโรทัยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนพระองค์เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่วัดราชบูรณาราม อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยมีจำนวน 1,000 ครอบครัว"ในหลวง"ทรงห่วงใยปัญหาน้ำท่วม-พระราชทานแนวพระราชดำริแก้ปัญหาระยะยาว
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 6 พฤศจิกายน 2553 11:22 น.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายรายงาน วานนี้ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริการแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาว ทรงเน้นย้ำการศึกษาเรื่องการระบายน้ำ ในโครงการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน เพราะในทางวิชาการยังคงมีข้อโต้แย้งอยู่ ที่อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชน
ส่วนโครงการแก้มลิงนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า ในพื้นที่ที่เป็นส่วนของราชการนั้น สามารถเร่งดำเนินการได้ แต่ในส่วนพื้นที่ที่จะกระทบกับประชาชน ต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจกันอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเห็นว่าโครงการตามแนวพระราชดำริในหลายโครงการ ได้มีส่วนช่วยทำให้สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้คลี่คลายได้เร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงงบประมาณในการใช้ดูแลฟื้นฟูผลกระทบจากอุทกภัย ว่า จะไม่มีการกู้เงิน โดยจะเป็นการปรับแผนจัดงบประมาณปกติ รวมกับงบประมาณเหลือจ่ายที่ผ่านมา ในการดำเนินการ
มท.1 น้อมรับพระราชกระแสรับสั่ง"ในหลวง-ราชินี"สั่งทำแผนแจกน้ำสะอาด
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 พฤศจิกายน 2553 10:02 น.

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นอย่างยิ่ง และมีพระราชกระแสรับสั่งให้ดำเนินการนำน้ำดื่มสะอาดไปแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงได้รับสนองพระราชดำริในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเน้นย้ำให้จังหวัดที่ประสบอุทกภัย เร่งจัดหาสถานที่สำหรับเป็นแหล่งน้ำส่วนกลางของหมู่บ้าน ตำบล และสำรวจถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน พร้อมจัดทำแผนการแจกจ่ายน้ำและดำเนินการแจกจ่ายน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนพื้นที่ประสบภัยที่เข้าถึงยาก ให้จัดหายานพาหนะของส่วนราชการบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยปรับหรือเสริมแนวคันดินให้สูงขึ้น เพื่อรองรับน้ำให้เพียงพอสำหรับชุมชน และเร่งสำรวจพื้นที่บริเวณใกล้ลำน้ำ เพื่อปรับปรุงเป็นพื้นที่แก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งและป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
นอกจากนี้ ขอให้จังหวัด อำเภอบริหารจัดการระบายน้ำ โดยแก้ไขปรับปรุงแนวลำน้ำ และลำน้ำสาขาอื่นๆ ให้น้ำไหลสะดวกมากขึ้น สำหรับการฟื้นฟูบูรณะ ให้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการโดยเร็วที่สุด
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 พฤศจิกายน 2553 16:19 น.

ที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ให้รับทราบ
สำหรับสิ่งของพระราชทานที่นำมามอบให้แก่ราษฎรครั้งนี้ ประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1,000 ชุด และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ 11 ลำ น้ำดื่มจำนวน 20,000 ขวด ส้วมกล่องกระดาษจำนวน 200 ชุดผู้แทนพระองค์ฯมอบถุงยังชีพสายใยรักช่วยผู้ประสบอุทกภัยขอนแก่น
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 พฤศจิกายน 2553 15:15 น.

พล.อ.ต.ศรชัย ชีวกรินทร์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพสายใยรัก จำนวน 900 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ที่วัดบ้านดอนดู่ หมู่ 9 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งมอบเงินพระราชทานจาก กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 50,000 บาท สำหรับเป็นทุนจัดตั้งครัวสายใยรัก ประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่
สถานการณ์น้ำท่วม จ.ขอนแก่น ล่าสุดพื้นที่ประสบภัย 20 อำเภอ 124 ตำบล 1,191 หมู่บ้าน 18,112 ครัวเรือน ผู้ประสบภัยทั้งหมด 377,948 คน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 377,948 ไร่ โดยระดับน้ำแม่น้ำชี และแม่น้ำพอง เริ่มทรงตัว ทางจังหวัดยังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเต็มที่


"ในหลวง-ราชินี"พระราชทานน้ำดื่มแจกจ่ายผู้ประสบภัยสงขลา
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 พฤศจิกายน 2553 12:07 น.

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งมอบน้ำดื่มพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ (สิริกิติ์) พระบรมราชินีนาถ พระราชทานน้ำดื่มจำนวน 240,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน จ.สงขลา โดยมอบผ่านนายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา พร้อมตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ยังคงขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด และน้ำที่ใช้อุปโภค เนื่องจากระบบประปาล่ม"ในหลวง"พระราชทานถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 3 พฤศจิกายน 2553 19:49 น.

ที่โรงเรียนจำปาหล่อพิทยาคม ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับพี่น้องชาว ต.จำปาหล่อ จำนวน 422 ชุด และ ต.บ้านอิฐ จำนวน 570 ชุด
ทั้งนี้ นายประสงค์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำสิ่งของมามอบให้กับพี่น้องประชาชน พระองค์ไม่ทอดทิ้งประชาชนที่กำลังลำบาก จัดหาถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในยามทุกข์ยาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ที่เราทุกคนได้รับพระราชทานสิ่งของจากพระองค์ หวังว่าทุกคนจะนำสิ่งของที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.จำปาหล่อ และ ต.บ้านอิฐ นั้นประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนปริมาณมาก และตอนนี้ประชาชนเริ่มได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม โดยเฉพาะการสัญจรและการเข้าห้องน้ำสมเด็จพระบรมฯ พระราชทานถุงยังชีพผู้ประสบภัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 3 พฤศจิกายน 2553 19:33 น.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีความห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยใน จ.บุรีรัมย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สรชัย ชีวะกลินศักดิ์ ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพและของพระราชทานจำนวน 700 ถุง ไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งจัดให้มีหน่าวแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อมาให้การรักษาผู้ประสบภัยพิบัติที่มีอาการเจ็บป่วย ณ ศาลาวัดท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ พร้อมกันนี้ ยังได้มีการจัดตั้งครัวสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ ในการประกอบอาหารสำเร็จรูปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในการนี้ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวรายงานถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่า จ.บุรีรัมย์ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 17 อำเภอ จาก 23 อำเภอ มีบ้านเรือนไร่นาถูกน้ำท่วม 30 ตำบล 2554 หมู่บ้าน 19,980 ครัวเรือน บ้านเรือน 1,294 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 182,832 ไร่ เมื่อพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ นำความปลาบปลื้มใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ใน อ.สตึก เป็นอย่างยิ่ง


"ในหลวง-ราชินี"พระราชทาน 2 ล.ให้ ทอ.ช่วยน้ำท่วมใต้
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 3 พฤศจิกายน 2553 16:22 น.

พล.อ.ต.มณฑล สัชฌุกร โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 2 ล้านบาท ผ่านกองทัพอากาศ เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ
ส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า กองทัพอากาศใช้เครื่องบินซี 130 เป็นหลักในการขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงเรือท้องแบน ขณะเดียวกัน สายการบินนกแอร์ได้มอบเจ็ทสกีให้กองทัพอากาศใช้ค้นหาประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในอาคารบ้านเรือนตามพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ กองทัพอากาศจะจัดชุดครัวสนาม เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนด้วย
อย่างไรก็ตาม มาตรการการฟื้นฟูหลังน้ำลด กองทัพอากาศมอบกองบินแต่ละพื้นที่ เข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้วย


"ในหลวง"พระราชทานเงินเพิ่ม 3 ล.ช่วยน้ำท่วมใต้
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 3 พฤศจิกายน 2553 10:54 น.

พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว เสนาธิการทหารเรือ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 3 ล้านบาท ให้กับกองทัพเรือ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้
ทั้งนี้ พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ ยอมรับว่า การช่วยเหลือประชาชนค่อนข้างลำบาก เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยว แต่ได้พยายามเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้าง และแจกจ่ายสิ่งของยังชีพ"ในหลวง-ราชินี" พระราชทานทรัพย์ 5 ล้านช่วยผู้ประสบอุทกภัย
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 พฤศจิกายน 2553 17:47 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 5 ล้านบาท ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นำไปจัดซื้อไฟฉาย น้ำดื่ม น้ำสะอาด และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น นำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ
สมเด็จพระราชินีทรงห่วงใยปัญหาอาหาร-น้ำดื่มในพื้นที่ประสบอุทกภัย
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 พฤศจิกายน 2553 17:09 น.

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่ขาดแคลนน้ำดื่มเพื่อการบริโภค และอาหารที่สุก สะอาด จึงสั่งให้ผู้แทนพระองค์ให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับขณะนี้ผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.อ่างทอง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และจากบุคคลที่มีใจเมตตา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.อ่างทอง จำนวนมาก โดยเฉพาะ "ครัวสายใยรักแห่งครอบครัว" ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย ที่ ต.โผงเผง อ.ป่าโมก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัย ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย772 ชุด น้ำดื่ม 2,000 ขวด อบจ.อ่างทอง มอบถุงยังชีพ 500 ชุด ประชาชน ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง ธนาคารธนชาต ธนาคารนครหลวงไทย มอบเรือ 100 ลำ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดอ่างทอง บริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) อ.เมืองอ่างทอง มอบถุงยังชีพ 600 ชุด รองเท้าบูท 100 คู่ สุขา 5 แห่ง ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง บริษัท สุภัทร์ธนากร เปเปอร์มิล จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง สำนักงาน ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 2 สุพรรณบุรี สนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มที่ ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง
ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.) เวลา 09.30 น. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในท้องที่ อ.เมืองอ่างทอง ที่โรงเรียนจำปาหล่อวิทยาคม ต.จำปาหล่อ จำนวน 422 ครอบครัว ต่อจากนั้นวันเดียวกัน ในเวลา 17.00 น. จะไปช่วยเหลือประชาชนที่วัดไชโยวรวิหาร อ.ไชโย จำนวน 578 ครอบครัว"ในหลวง"พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 พฤศจิกายน 2553 13:54 น.

ที่วัดพระบรมธาตุนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เดินทางนำสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขต ต.นครชุม จำนวน 500 ชุด เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัย จึงให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำสิ่งของพระราชทานมามอบให้ หวังว่าทุกคนจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ทางด้านนายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยที่เดือดร้อนจากอุทกภัย ชาว จ.กำแพงเพชร รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร ลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทิ้งความเสียหายไว้จำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร รวมค่าเสียหาย
ทั้งหมดประมาณ 200 ล้านบาท มีราษฎรเสียชีวิตจากการถูกน้ำท่วม จำนวน 4 ราย


สมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัย
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 พฤศจิกายน 2553 19:15 น.

นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวัง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาออกหน่วยแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา โดยในวันที่ 2 พฤศจิกายน จะออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่บ้านมะค่า หมู่ที่ 3 ตำบลลำมูล อ.โนนสูง และที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำมูล หมู่ที่ 6 ตำบลลำมูล อ.โนนสูง
ขอเชิญชวนประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพในพื้นที่ เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
สำหรับวันที่ 1 พฤศจิกายน หน่วยแพทย์พระราชทานชุดดังกล่าว ได้ให้บริการประชาชนที่องค์การบริการส่วนตำบลหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ต .หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา และ ที่วัดพลับพลา หมู่ 6 ตำบลพลับพลา อ.โชคชัย ซึ่งประชาชนได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ส่วนใหญ่มีการป่วยเป็นไข้หวัด และน้ำกัดเท้า ผื่นคัน อ่อนเพลีย


"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 พฤศจิกายน 2553 18:33 น.

พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้มณฑลทหารบกที่ 13 จ.ลพบุรี นำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยอย่างหนักในพื้นที่ต่อไป
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า ปัญหาน้ำท่วมถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือประชาชน พร้อมกันนี้ ทางกองทัพได้เตรียมการฟื้นฟู ให้กับประชาชนภายหลังน้ำลด โดยให้เจ้าหน้าที่ไปดูว่าพื้นที่ไหนมีความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยตามลำดับ ก่อนจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการฟื้นฟู ทั้งการทำความสะอาด ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือน ถนน และการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ ทางกองทัพยังได้เตรียมเรื่องการฟื้นฟูจิตใจ ให้กับประชาชนด้วย"ในหลวง"พระราชทานเงินเพิ่ม 10 ล.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 พฤศจิกายน 2553 10:05 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มอีก 10 ล้านบาท ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ นำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ นำไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน ซึ่งนายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการ บริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ รับพระราชทานเงินจำนวนนี้ไปจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ อย่างเร่งด่วน
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้ว 10 ล้านบาท ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ นำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ มอบให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ ซึ่งนายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้รับพระราชทานเงินจำนวนดังกล่าวไปจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆ และนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่นับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม ที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้ ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 47,850 ครอบครัว ในพื้นที่ 47 อำเภอ 27 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ พะเยา ลำพูน น่าน สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ชัยนาท เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว เพชรบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยาและนนทบุรี เป็นมูลค่า 19,523,887.74 บาทแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน