วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

5 Clip video บรรยากาศการประมูลภาพช่วยมงคล อุทก+ ช่วยชุมชนบ้านบางกระม่า ในคอนเสิร์ตการกุศล "คนในตำนาน คาราวาน เพลงพิณ" ที่ร้านเผ่าฅณฑี ราชบุรี เื่ื่มื่อ 30 ต.ค.2553 (Harp music in the legendary caravan)

         ในโอกาสที่ทางร้านเผ่าฅณฑี ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 จึงได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล โดยร่วมกับกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิตและกลุ่มเพื่อนแชมป์ 4 x 4 , กลุ่มรถ 2 ล้อ ชาว MC , กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน เพื่อนำรายได้จากการขายบัตร หลังหักค่าใช้จ่าย เป็น 2 ส่วน 


        ส่วนที่ 1 เพื่อซ่อมแซมบูรณะศาลาศูนย์มาเลเรีย และห้องสมุดชุมชน จัดหาถังเก็บน้ำฝนขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 3 ใบ , ยาเวชภัณฑ์ , เครื่องตรวจเบาหวาน , เครื่องตรวจวัดความดัน ที่บ้านบางกระม่า ตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรี

       ส่วนที่ 2 เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลน้าหว่อง มงคล อุทก แห่งวงคาราวาน ในขณะนี้ โดยมีศิลปินที่มาร่วมงานอาทิ เช่น วงซูซู , เศก ศักดิ์สิทธิ์ , คีตาญชลี , ไก่ แมลงสาบ และศิลปินวงปุถุชน

           นี่คือ วิดีโอภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการกุศลช่วงการประมูลภาพวาด + การหารายได้สนับสนุนชุมชนบ้านบางกระม่า  ตำบลบ้านบึง จังหวัดราชบุรีไก่ แมลงสาบ และ คุณพระอาทิตย์ เป็นพิธีกรช่วงแรกในงานคอนเิสิร์ต "คนในตำนาน คาราวาน เพลงพิณ" พูดถึงรายละเอียดของงาน ทั้งงานหารายได้ช่วยศูนย์มาลาเรีย ที่บ้านบางกระม้า ราชบุรี และหารายได้ช่วยเหลือมงคล อุทก ที่ร้านเผ่าฅณฑี ราชบุรี เื่ื่มื่อ 30 ต.ค.2553 ช่วงที่ 1 เวลา 19.46 น.บรรยากาศการประมูลภาพวาดของน้าหว่อง มงคล อุทก ช่วงที่ 1 ในงานคอนเิสิร์ต "คนในตำนาน คาราวาน เพลงพิณ" ที่ร้านเผ่าฅณฑี ราชบุรี เื่ื่มื่อ 30 ต.ค.2553 เวลา 21.03 น.บรรยากาศการประมูลภาพวาดของน้าหว่อง มงคล อุทก ช่วงที่ 2 พร้อมมอบภาพให้ผู้ประมูลได้ในวันนั้น ในงานคอนเิสิร์ต "คนในตำนาน คาราวาน เพลงพิณ" ที่ร้านเผ่าฅณฑี ราชบุรี เื่ื่มื่อ 30 ต.ค.2553 เวลา 22.24 นแจ้งรายนามผู้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือมงคล อุทก ในงานคอนเิสิร์ต "คนในตำนาน คาราวาน เพลงพิณ" ที่ร้านเผ่าฅณฑี ราชบุรี เื่ื่มื่อ 30 ต.ค.2553
ช่วงสรุปการจัดกิจกรรมในงาน ทั้งงานรับบริจาคสร้างศูนย์มาลาเรีย บ้านบางกระม่า การมอบเงิน และขอบคุณผู้ร่วมบริจาคและสนับสนุนการช่วยเหลือ มงคล อุทก ในงานคอนเิสิร์ต "คนในตำนาน คาราวาน เพลงพิณ" ที่ร้านเผ่าฅณฑี ราชบุรี เื่ื่มื่อ 30 ต.ค.2553


paokontee photo

paokontee photo

บรรยากาศหน้าร้านเผ่าฅณฑี

paokontee photo
พี่ต๋อย (ลาดเป้ง) เผ่าฅณฑี , คุณพระอาทิตย์ กับการวางซีดีมงคล อุทก และ อัลบั้ม แสงดาวแห่งศรัทธา หารายได้สนับสนุนมงคล อุทก

paokontee photo
ช่วงที่ศิลปิน คีตาญชลี ทำการแสดงบนเวที
paokontee photo
บรรยากาศภายในร้านเผ่าฅณฑี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน