วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เพลงมันอยู่ที่หัวใจ อีกหนึ่งบทเพลงในงานชลบุรีเกมส์ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 จากวัลลภ พลเสน

         จังหวัดชลบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬ่แห่งชาติครั้งที่ ๓๙ หรือ "ชลบุรีเกมส์"  ในงานนี้ ไก่ แมลงสาบ หรือ วัลลภ พลเสน ได้ร่วมแต่งเพลงในการแข่งขันชลบุรีเกมส์ไว้หลายบทเพลง ขอแนะนำเพลง "มันอยู่ที่หัวใจ" จากการประพันธ์ของ ไก่ แมลงสาบเพลงมันอยู่ที่หัวใจ ชลบุรีเกมส์      วัลลภ  พลเสน
 

- มันอยู่ที่หัวใจ   โลกสดใสถ้าได้สู้ 
      สร้างศรัทธาให้เคียงคู่  เปิดประตูสู่เส้นชัย 

-- มุ่งก้าวไปให้ถึง  ความลึกซึ้งคือจุดหมาย 
      สู่รากฐานกีฬาไทย  ความจริงใจไปในเกมส์ 

* เมืองชลเกมส์   เกมส์แห่งมิตรภาพ  
      สมานฉันท์ภาพ  ตราบจนชีพวาย 

** เมืองชลเกมส์   เกมส์แห่งมิตรภาพ 
      สมานฉันท์ภาพ  ทาบทาตึงตาใจ 

- เมืองชลเกมส์   เมืองชลเกมส์ 
      เมืองชลเกมส์   เมืองชลเกมส์

Solo

 
(ซ้ำทั้งหมด) 

---- ข้อมูลเกี่ยวกับชลบุรีเกมส์ ----


คำขวัญการแข่งขัน 
        ปรัชญาการกีฬา คือ “การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” จังหวัดชลบุรีมุ่งหวังให้การแข่งขันครั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้ปรัชญากีฬาอย่างแท้จริง  จึงใช้คำขวัญการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์ ” ว่า “เกมส์แห่งความสมานฉันท์” (Conformity)

กำหนดวันแข่งขัน 
         จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการกีฬาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดชลบุรี จึงได้กำหนดแข่งขันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์ ” ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2553  ซึ่งจะตรงกับช่วงสัปดาห์กีฬา และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 "เมืองชลเกมส์"  ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค.2554


สัญลักษณ์นำโชค 
        จังหวัดชลบุรีจัดว่าเป็นเมืองชายทะเลภาคตะวันออก และโดยเหตุที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงใช้ปลาฉลามเป็นสัญลักษณ์นำโชค กำหนดให้เป็น 2 ตัวใช้ชื่อ “แสนสุข”และ“แสนสำราญ” เพื่อสื่อถึงชายทะเลหาดบางแสน ที่มุ่งเน้นให้คณะนักกีฬา สื่อมวลชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้มาเยือน  มีความสุข  สนุกสนาน  และมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์” 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สุเวศน์ ภู่ระหงษ์ ศิลปินประชาชน

เรื่องที่น่าสนใจของกลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน

ความเห็นต่อ กลุ่มศิลปะ ดนตรี กวีประชาชน